Back to Top

Лунарните съботи - библейски източници

Теорията за така наречените "лунарни съботи" е сравнително нов начин да се отрече седмичната събота от Сътворението и опит да се докаже, че днешният седми ден от седмицата, събота, не е този, който Бог е постановил за освещаване. Тази теория претендира, че седмичната събота всъщност се определя от фазите на луната и от лунарният месец и всеки месец съботите се падат на точно определени дати, а не следват непрекъснат седемдневен цикъл. След завършване на лунарния месец и настъпване на новия, тази подредба стартира отначало. По този начин съботите от нашия календар и "лунарните съботи" се разминават, като "лунарните съботи" могат да се паднат във всеки един ден от нашата седмица.

Прочети още...

Родът от старозаветни мъже

Полемиките и напреженията, които в момента се наблюдават в ЦАСД, не протичат в някакъв вакуум. Зад нас е историята, проектирала пътя, по който днес вървим. До голяма степен духът и споровете в днешните наши диалози са оформени от един трагичен теологичен завой, който сме направили в пътуването си като народ преди повече от сто години.

 

ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО

А.Г. Даниелз в писмо до Уилям Уайт, писано през 1902 г., изказва дълбокото си съжаление поради съществуването в редиците на адвентизма на онова, което според думите му е „цял род старозаветни  мъже, които непрекъснато изразяват съмнения относно светлината, получена на конференцията в Минеаполис“ ( Писмо на А.Г. Даниелз до Уилям Кларънс Уайт  от 14.04.1902, публикувано в „Ръкописи и Спомени за Минеаполис – стр.321)

Прочети още...

Изразът 'съботна почивка' (сабатизмос) в Евреи 4:9

"Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка" Евр. 4:9

Един от аргументите на противниците на буквалното спазване на Четвъртата Божия заповед е твърдението, че съботната заповед е старозаветна наредба и няма нито един текст в Новия завет, който да споменава тази заповед, като задължителна за християните. Ако оставим настрана нелогичността на подобен аргумент, който предполага, че Бог трябва да преповтаря още веднъж всичко каквото е казал, то наистина има текст, който буквално потвърждава валидността на Четвъртата заповед. Този текст е посоченият по-горе от Посланието към евреите.

Разбира се, авторът на посланието има друга цел с написването му, но е забележително да се изследва въпросния стих и значението на употребения там израз „съботна почивка“ или „sabbatismos“ в оригиналния текст.

Прочети още...

Три лесни стъпки, за да победите всеки грях.

„Ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил“ - Римляни 8:37


Който и да си и каквито и да са твоите борби и изкушения, сладката победа е готова и чака да я получиш.
Точно сега!
Всичко, което трябва да направите е да оцените, да приемете и да действате според онова, което вече ви принадлежи в личността на Исус Христос. Успехът ви е гарантиран каквато и битка да водите, не защото сте достатъчно подготвен за тази битка – не, не сте – но защото имате на разположение изключително мощни средства, на една ръка разстояние, в Исус.
Ето три прости стъпки, които ще ви освободят от хватката дори и на най-дълго преследващия ви грях:

Прочети още...

Белегът и числото на звяра

През вековете християните са спекулирали относно смисъла на "Белега на звяра" и "Числото 666 "на звяра", споменати в Откровение 13. И днес продължава нестихващият интерес към този Антихрист на апокалиптичното, на последното време, който ще контролира икономическия, политическия и социалния живот на човечеството чрез поставяне на белег и число на хората.
В проповедническите походи, проповедта за БЕЛЕГА НА ЗВЯРА, обикновено привлича най-многолюдното множество и осъжда най-много хора по отношение на валидността и значението на съботата, спрямо коя да е друга лекция. Търсачката GOOGLE съдържа над пет милиона записа на тема "Белега на звяра", и номера му "666." Във времена на политическа и икономическа несигурност, когато тероризмът и природните бедствия са заплаха за сигурността и просперитета на много страни, много християните се обръщат към библейските пророчества, за да разберат какво ще се случи в близко бъдеще.

Прочети още...