Back to Top

Богословската идентичност на остатъка

Когато "остатъкът" ни се представя в Откровение, вниманието ни е насочено към Божието намерение тази група да бъде идентифицирана чрез специфична богословска конструкция:

   "Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Исус Христос" (Откровение 12:17, KJV).

   "Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата на Исус" (Откровение 14:12, KJV).

Съюзът "и" тук описва не толкова въпрос на балансиране между вяра и послушание, а по-скоро мощна динамична връзка между двете. Смисълът на Евангелието не е вяра и действия, а по-скоро вяра, която действа. Добрата новина не е, че Бог ще ви спаси ако се покорявате на Неговия закон, а по-скоро, че дарът на спасение сам по себе си е толкова трансформиращ, че създава във вярващия ответен поток от любов към Бога, и че тази любов се проявява в послушание. Точно тук, според Откровение, е ключовото прозрение, което трябва да бъде разбрано по отношение на богословската идентичност на остатъка.

Прочети още...

Не исках да проповядвам на убийците на моя народ в Руанда

Идването ми в Руанда беше едно от най-трудните решения, които съм вземала някога.

От една страна, исках да бъда част от забележителните евангелизаторски срещи, които се очакваше да доведат до рекордните 100 000 кръщения в събота, 28 май. От друга страна, не изпитвах любов към страната, която от толкова дълго време причиняваше само болка на семейството ми.

Прочети още...

Денят на Пасхата преди Разпятието

Всички четири евангелия са съгласни, че Исус и неговите ученици празнуваха Господната вечеря в нощта, който предхожда Разпятието, т.е. четвъртък. В петък Исус беше разпнат, в събота остана в гроба и в неделя сутринта възкръсна. Авторите на синоптичните евангелия (Матей, Марко и Лука), обаче, наричат Господната вечеря в нощта преди разпятието, “Пасхата”, докато съгласно Йоан, евреите са празнували Пасхалната вечеря в нощта след разпятието. Тук изявленията на авторите на синоптичните евангелия и Йоан изглежда да са в конфликт.

Най-критичните коментатори игнорират този ясен конфликт с обикновената забележка, че или Йоан или авторите на синоптичните евангелия са допуснали грешка. Но онези, които вярват във вдъхновеността на Писанията, отхвърлят подобно обяснение и предлагат едно от следните възможни решения на проблема. За да бъдат оценени интелигентно тези възможни решения, е необходимо първо да се прегледа наличната библейска и светска информация от онова време, свързана с този проблем, както и важността на Пасхата, Господната вечеря и Разпятието.

Прочети още...

Преодоляване на финансови бури

Новата 2016 година стартира трудно за финансовите пазари. Фондовите пазари по света намаляха рязко през януари поради опасения относно китайската икономика, спада на цената на петрола и повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв направи инвеститорите предпазливи. Икономическите перспективи, от своя страна, също се влошават, тъй като все по-голям брой наблюдатели се опасяват, че икономиката на САЩ е близо до рецесия. Дори Международният валутен фонд понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж.

Затова, какво трябва християните, да направят във времето на тази икономическа несигурност? Как трябва вярващите да постъпят с тяхното време, материални притежания и таланти в такава финансова несигурност? Това са важни въпроси, но те не са нови.

Прочети още...

Исус – същността на нашата вяра

Седмият ден е събота, а не неделя и има безброй библейски стихове, които го доказват.

Десетте Заповеди не са премахнати на кръста, затова все още трябва да ги спазвате и ето стиховете, които го доказват.

Изследователният съд започва през 1844 г и Вашето име може да бъде извикано всеки момент и ето стиховете и времевото пророчество, които го доказват.

Когато умрем, наистина сме мъртви, напълно мъртви, мъртви като пирона на вратата, така че ако някога пред вас се появи мъртъв роднина или приятел, това всъщност не е той, това е демон и ето стиховете, които го доказват.

Исус скоро ще се завърне и когато го направи, това няма да е тайно грабване с известен втори шанс за спасение след седем години на скръб, затова по-добре се подгответе още сега – и ето стиховете, които го доказват.

А освен това, трябва да станете вегетарианец, да давате десятък, да спрете да гледате телевизия и да се кръстите чрез потапяне.

"Амин" ли чувам?

Не?

А защо не?

Прочети още...