Back to Top

Денят на Пасхата преди Разпятието

Всички четири евангелия са съгласни, че Исус и неговите ученици празнуваха Господната вечеря в нощта, който предхожда Разпятието, т.е. четвъртък. В петък Исус беше разпнат, в събота остана в гроба и в неделя сутринта възкръсна. Авторите на синоптичните евангелия (Матей, Марко и Лука), обаче, наричат Господната вечеря в нощта преди разпятието, “Пасхата”, докато съгласно Йоан, евреите са празнували Пасхалната вечеря в нощта след разпятието. Тук изявленията на авторите на синоптичните евангелия и Йоан изглежда да са в конфликт.

Най-критичните коментатори игнорират този ясен конфликт с обикновената забележка, че или Йоан или авторите на синоптичните евангелия са допуснали грешка. Но онези, които вярват във вдъхновеността на Писанията, отхвърлят подобно обяснение и предлагат едно от следните възможни решения на проблема. За да бъдат оценени интелигентно тези възможни решения, е необходимо първо да се прегледа наличната библейска и светска информация от онова време, свързана с този проблем, както и важността на Пасхата, Господната вечеря и Разпятието.

Прочети още...

Преодоляване на финансови бури

Новата 2016 година стартира трудно за финансовите пазари. Фондовите пазари по света намаляха рязко през януари поради опасения относно китайската икономика, спада на цената на петрола и повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв направи инвеститорите предпазливи. Икономическите перспективи, от своя страна, също се влошават, тъй като все по-голям брой наблюдатели се опасяват, че икономиката на САЩ е близо до рецесия. Дори Международният валутен фонд понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж.

Затова, какво трябва християните, да направят във времето на тази икономическа несигурност? Как трябва вярващите да постъпят с тяхното време, материални притежания и таланти в такава финансова несигурност? Това са важни въпроси, но те не са нови.

Прочети още...

Исус – същността на нашата вяра

Седмият ден е събота, а не неделя и има безброй библейски стихове, които го доказват.

Десетте Заповеди не са премахнати на кръста, затова все още трябва да ги спазвате и ето стиховете, които го доказват.

Изследователният съд започва през 1844 г и Вашето име може да бъде извикано всеки момент и ето стиховете и времевото пророчество, които го доказват.

Когато умрем, наистина сме мъртви, напълно мъртви, мъртви като пирона на вратата, така че ако някога пред вас се появи мъртъв роднина или приятел, това всъщност не е той, това е демон и ето стиховете, които го доказват.

Исус скоро ще се завърне и когато го направи, това няма да е тайно грабване с известен втори шанс за спасение след седем години на скръб, затова по-добре се подгответе още сега – и ето стиховете, които го доказват.

А освен това, трябва да станете вегетарианец, да давате десятък, да спрете да гледате телевизия и да се кръстите чрез потапяне.

"Амин" ли чувам?

Не?

А защо не?

Прочети още...

На първо място - сигурност

Изглежда странно да започнете разговор с обявяването на онова, което не трябва. Но много от разговорите, които имам тези дни не могат да продължат без да започнат с това.

Гласът от телефона потреперва леко и в думите се прокрадва неясна тъга и колебание: "Някой друг път, ще ти кажа какво всъщност ме тревожи." И въпреки това, истинската причина за обаждането е точно тази.

Приятелка във фоайето на църквата съсредоточено проучва модела на килима, докато на лицето й е изписана гримасата на една история, която тя се притеснява да сподели, история, заради която се чувства притисната, ужасена и изплашена. Дори когато сме намалили гласовете си до шепот, тя се озърта мислейки, дали наистина стените нямат уши.

Прочети още...

Лунарните съботи - исторически източници

Продължение на статията: "Лунарните съботи - библейски източници"

 

Историческите сведения може да ни бъдат полезни ако се опитваме да изясним нещо, което не е достатъчно ясно обяснено в Свещеното Писание. Въпреки, че Библията е достатъчно ясна относно освещаването на всеки седми ден като "събота", то погледът към историческите данни може би ще помогне на онези, които все още не са убедени.

Защитниците на теорията за "лунарните съботи" обичат да цитират няколкото светски енциклопедии, които обясняват, че най-вероятно произходът на седмицата е свързан с фазите на луната и лунния месец.

Прочети още...