Back to Top

Бременна две години

Фанта Камара беше развълнувана, когато забеляза, че коремът и леко започва да се издува.

Но когато коремът стана по-голям, тя започна да се чувства зле. Чувстваше се толкова ужасно, че отиде в голямата болница нагоре по пътя от къщата и в Конакри, столицата на западно африканската държава Гвинея.

Един лекар прегледа внимателно корема и. Той проведе някакви тестове. След това поклати глава.

- Вие не сте бременна - каза той. - В корема Ви няма бебе.

Но Фанта не беше сигурна, че лекарят знае какво говори. Тя помоли своя роднина, която беше медицинска сестра, да погледне. Медицинската сестра прегледа корема на Фанта.

Прочети още...

1. ЛГБТИК и Църквата

Това не е тема, която съм нетърпелив да споделя по редица причини. Това е тема с горещи бутони, която често разгневява хората по множество начини. Това е тема, която има политически последици, които днес не са много забавни. Но ако работите във висша учебна институция в Калифорния или ако се грижите за църква някъде в Северна Америка (а вече и навсякъде по света), не можете да избегнете тази тема. По тези сложни въпроси научното и библейското познание се увеличава експоненциално, но в същото време повечето хора биха предпочели да не предизвикват и поставят под съмнение своите предумишлени мнения. Така че в много отношения този блог проект е задача, която не е печеливша. Но преди десетилетия аз поех ангажимент пред Бога да говоря истината, както я виждам, без страх или благосклонност, така че въпреки всичко, ето я и тази тема.

Прочети още...

Пет вида духовни екстремисти и как да не бъдем един от тях

Бил съм адвентист през целия си живот. Докато други приемат адвентизма, аз се родих в него и бях формиран от неговата култура. Поради този факт съм виждал буквално всякакви хора влизащи и напускащи църквата ни.
Едно от най-трудните неща на това, да сте адвентист през целия живот, със сигурност са хората. Както казва една популярна мисъл:
    "Да живеем горе със светиите, които обичаме, ще бъде наистина благодат и слава. Но да живеем долу със светците, които познаваме … е, това е друга история."

Прочети още...

Небесната твърд

Няколко думи в Битие, описващи първите дни на Сътворението са създавали сериозни противоречия през годините. Една от тези думи е думата „raqia“, описваща създаването на небето над Земята и преведена на български с „твърд“ или „простор“.

"И рече Бог: Да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода.
И направи Бог твърдта; и разлъчи водата която беше под твърдта от водата която беше над твърдта; и стана така.
И нарече Бог твърдта Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори." Битие 1:6-8

Езикът на Писанието не е научен, а популярен, и той отразява популярната разговорна реч. По този начин ние четем, че Слънцето изгрява и залязва, небесните звезди падат на земята, и други подобни.

Еврейската дума „raqia“ всъщност означава "шир, разширение, разпростиране, протежение, ширина, нещо опънато, разпростряно около земята“.

Прочети още...

Ще загинат ли онези, които никога не са чули за Христос?

Библията недвусмислено учи, че никой не може да получи спасение, освен чрез Исус Христос. Единственият начин да се получи прощение и вечен живот, е този чрез жертвата на Исус. Поради този факт мнозина вярват, че онези, които са имали нещастието да умрат, без да чуят за Христос са базнадеждно погинали. Дали наистина можем да твърдим това?

Апостол Павел коментира случаят с езичниците, които не са чули нищо за Христос:

"Който ще въздаде на всеки според делата му:
вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;
скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка,
а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка.
Понеже Бог не гледа на лице.

Прочети още...