Книгата на пророк Авакум

Новини и полезни статии
Отговори
Потребителски аватар
Чими
Проклетник
Проклетник
Мнения: 6516
Регистриран: 14 сеп 2002 23:38
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден
Контакти:

Книгата на пророк Авакум

Мнение от Чими »

1. Заглавие
Заглавието на тази книга, както и при другите книги на малките пророци, е просто името на автора. Авакум, евр. חֲבַקּוּק (Ḥăbhaqqūq), произлиза от глагола „hăbhaq”, "да прегърна." Някои свързват името с акадското "khabbaququ", име на ароматно градинско растение. Името Авакум не се среща никъде другаде в Стария завет.

2. Авторство
Нищо повече не е известно за Авакум от това, което е разкрито в книгата му. Дали, като Амос (виж на Амос 7:14), Авакум бил призован от Бог, когато вече е имал някакава друга професия или е бил специално обучен за призванието си в училищата на пророците, не е записано.
Сред известните свитъци от Кумран се намира един свитък, занимаващ се с книгата на Авакум. При проверка се оказва, че това е едно древно проучване и коментар, състоящо се от кратки пасажи взети от Авакум и последвано от тълкуванието на писателя. Документът е добре запазен, но за съжаление има много пропуски. Коментарът се състои от 13 колони но обхваща само първите две глави от Авакум. Ръкописът е от 100 г. пр.Хр., приблизително времето на двата свитъка на Исая.
Основното значение на този коментар на Авакум за библейските изследователи е не в самите коментари, колкото и интересни да са те, а по-скоро в самия библейски текст. Този текст, копиран от някакъв древен писар, вероятно от сектата на есеите, предшества с почти едно хилядолетие най-старите ръкописи на Масоретския текст. Затова този ръкопис е безценен за текстовото проучване на книгата на Авакум.

3. Историческата обстановка
Както се вижда, тази книга е написана във време на дълбоко отстъпление, вероятно някъде през втората половина на царуването на Манасия, по време на царуването на Амон, или по време на първата част от царуването на Йосия. Изглежда най-вероятно служенето на Авакум да е последвало съвсем скоро след служението на пророк Наум. Това мнение предполага и позицията на книгата, както в иврит така и в гръцкия канон. Злините като цяло, които Авакум приписва на народа си, и от които се оплаква, също посочват този период. Най-общо годината 630 пр.Хр. е приета за пророческото му служене. Пророкът добре знаеше, че кризата, която Вавилон скоро ще докара на народа е резултат от техните грехове, криза, която би довела в крайна сметка до плена на Юда. Авакум предупредени народа за тази криза, а също прогнозира божествения съд над идолопоклонническия и порочен Вавилон, враг на Бога и Неговия народ.

4. Тема
Въпреки, че Авакум съжалява за греховете на Юда и знае, че неговият народ заслужава наказание, той е загрижен за резултата от техните страдания. Той е загрижен също за съдбата на инструмента, който Бог използва, за да нанесе това наказание, халдейците, които изглежда да са благословени с повече благоденствие. Бог отговаря на пълното с въпроси сърце на своя слуга, и показва на Авакум, че наказанието на израилтяните ще има добър край, а земното благоденствието на нечестивите, представлявано от Вавилон ще отмине поради Божия съд. В молитвата от гл. 3 на книгата е представена образно кулминацията на съдбата на нечестивите и триумфалната награда на праведните.
В този контраст между двете, Божията цел е да разкрие на пророка как надигането на гордостта на халдейците и на всички нечестиви води до смърт, докато предаването с доверие в Бога чрез вяра води праведния към живот. С този акцент върху святост и вяра Авакум се нарежда до Исая като пророк на Евангелието.
Книгата на Авакум дава решение на проблема защо Бог позволява на грешниците да процъфтяват, подобно на решението, предоставено от книгата Йов на проблема защо Бог позволява светиите да страдат. Авакум искрено обичаше Господа и искрено копнееше за тържеството на правдата, но не можеше да разбере защо Бог привидно позволява на вероотстъпничеството и престъплението на Юда да остане неотбелязано и ненаказано (Авакум 1:1-4 Еремия 12:1 ). Бог го информира, че Той има план за справяне с този проблем и наказание на Юда за техните зли пътища, и че халдейците са инструмент, с който ще изпълни този план (Авакум 1:5-11; Ис. 10:5-16).
Това обяснение води до друг проблем в Авакум - Как може Бог използва един народ по-зъл от Юда за да накаже Юда? Как може този план да се съгласува с Божията справедливост (Авакум 1:12-17)?
Прибързано, но напълно сериозно и невинно, Авакум изисква отговор от Бога (Авакум 2:1). Пренебрегвайки за момен прибързаното търсене на Авакум, Бог уверява пророка в сигурността на целите му по отношение на Юда (Авакум 2:2, 3), а след това посочва на Авакум неговата нужда от смирение и вяра (Авакум 2:4). Бог продължава да изброява греховете на Вавилон (Авакум 2:5-19). Той е напълно наясно с предателството и нечестието на Вавилон и уверява Авакум, че Той, Бог, все още има контрол над делата на земята. Съответно, всички хора, включително и Авакум, ще е по-добре да "мълчат" пред Него (Авакум 2:20), които означава да не поставят под въпрос мъдростта на Неговите пътища.
Осъзнавайки, че е прекрачил границите на благоприличието да оспорва божествената мъдрост и воля, Авакум смирено се кае. В същия дух, обаче, сериозната предана загриженост за Юда като избрания инструмент на Божия план на земята води до правното основание, че Божията справедливост ще бъде подправена с милост (Авакум 3:1, 2). Тази молитва е последвана от едно откровение на Божествената слава и сила, която показва Бог по време на работа за спасението на Своите верни и за свалянето на враговете (Авакум 3:3-16). Книгата завършва с утвърждаване доверието на Авакум в мъдростта и крайния успех на божествения план (Авакум 3:17-19).

5. Съдържание
I. Проблемът: Божието търпение с Юда и Вавилон, 1:1-17.
A. Жалбата на Авакум за злото в Юда, 1:1-4.
В. Божият план за справяне с Юда, 1:5-11.
C. Авакум на протест срещу плана на Бог, 1:12-17.
II. Решение: Доверието в мъдростта и успеха на Божия план, 2:1-20.
A. Авакум изисква отговор, 2:1.
Б. Бог препоръчва доверие в мъдростта и успеха на Неговия план, 2:2-4, 20.
C. Бог изброява националните греховете на Вавилон, 2:5-19.
III. Отговорът на Авакум, 3:1-19.
A. Ходатайство за божественото действие и милост, 3:1, 2.
Б. Визия на съда и освобождението, 3:3-16.
C. Утвърждаване на вярата на Авакум в Бога, 3:17-19.

Nichol, Francis D., The Seventh-day Adventist Bible Commentary, (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association) 1978.
"И ето името, с което ще се нарича: Господ е наша правда."
Еремия 33:16
Отговори

Върни се в “Статии и новини”