Бог

Отговори
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Бог

Мнение от eichman »

Бог Отец

Библията и лутераните учат, че Бог Отец е едно от трите Лица на триединния Бог. Бог е Дух. Нарича се Отец, защото е баща на Исус Христос и на всички, които вярват в Исус. Той създава (сътворява) всички неща от нищото.

Бог е: Дух /Втр. 4:15-19; Лк. 24:39; Ин. 1:18; 4:24,25; Деян. 17:29, 1Ин. 4:12, 2 Кор. 3:17/, Бог е Светлина /Ис. 60:19; Як. 1:17; 1Ин. 1:5/, Бог е Любов /Ин. 3:16; 1Ин. 4:8,16/, Бог е Невидим /Йов 23:8,9; Ин. 1:18; 4:24; 5:37; Кол. 1:15; 1Тим. 1:17; 6:16/, Бог е Непостижим /Йов 11:7; 26:14; 36:26; 37:5,23; Пс. 40:5; 136:6; 145:3; Екл. 3:11; Ис. 40:18,28; Мих. 4:12; Римл. 11:33/, Бог е Неизменяем /Пс. 33:11; 102:26,27; Малах. 3:6; Як. 1:17; Римл. 1:23; Евр. 1:12; 6:17,18/, Бог е Вечен /Втр. 33:27; Пс. 90:1-3; 102:12,24-27; Откр. 1:4-8; 4:8-10/, Бог е Безсмъртен /1Тим. 1:17; 6:17/, Бог е Всемогъщ, Всесилен, Всевластен /Бит. 17:1; Изх. 6:3; Пс. 62:11; Ерем. 32:17; Мт. 19:26; Лк. 18:27; Откр. 1:8; 4:8/, Бог е Всезнаещ, Всеведущ /Пс. 139:1-6; 147:5; Пр. 5:21; Ин. 21:17; Евр. 4:13;/, Бог е Вездесъщ, присъства на всякъде /Пс. 139; Пр. 15:3; Ерем. 23:23,24/, Бог е Премъдър /Пс. 104:24; Римл. 16:27; 1Ин. 3:20; 1Тим. 1:17; Евр. 4:13/, Бог е Славен /Изх. 15:11; Пс. 145:5/, Бог е Всевишен /Пс. 83:18; Деян. 7:48/, Бог е Съвършен /Мт. 5:48/, Бог е Свят /Лев. 19:2; Амос 2:7; Пс. 99:9; Ис. 6:3; 45:21; 1Петр. 1:15,16; 1Ин. 3:3,5; Евр. 1:13; Откр. 4:8; 15:4/, Бог е Истинен /Ерем. 10:10; Ин. 17:3; 1Ин. 5:20; 1Сол. 1:9; /, Бог е Праведен, Справедлив /Бит. 18:25; Изх. 34:6,7; Втр. 32:4; Пс. 96:13; Ерем. 23:6; 33:16; Римл. 3:5,26/, Бог е Благ /Пс. 25:8; 116:5; 119:68/, Бог е Велик /2Лет. 2:5/, Бог е Верен /1Петр. 4:19; 1Кор. 10:13; 2Тим. 2:11-13/, Бог е Милостив /Изх. 34:6,7; Пс. 86:5/, Бог е Дълготърпелив /Числа 14:18; Мих. 7:18/, Бог е Добър, Щедър /Пс. 145:9; Иоил 2:13/, Бог е Честен, не лъже /Числа. 23:19/, Бог е Ревнив /И.Нав. 24:19; Наум 1:2/, Бог е Състрадателен /4Цар. 13:23/, Бог е Огън, Който пояжда /Евр. 12:29/, Бог е Владетел на всичко /1Лет. 29:11; Пс. 50:10; Езек. 8:4; Откр. 4:11/, Бог е установил природните закони /Йов 38:33; Ерем. 31:35; 33:25/, Бог изпитва сърцата /1Лет. 28:9; Пс. 7:9; 44:21; 139:23; Пр. 17:3; Ерем. 17:10; Римл. 8:27/, Бог е създал законите /Изх. 20:2; Ис. 33:32; Мт. 4:10; 22:37/, Бог дава благодат /Втр. 29:4; Мт. 20:15; Мк. 4:11; Римл. 9:22; 2Тим. 2:25/, Бог изпитва хората /Втр. 13:1; 3Цар. 22:20; Йов 2:6; 1Кор. 11:19/, Бог управлява човешките сърца /Пс. 33:13; Ис. 45:5; Римл. 9:20/, Бог употребява хората, за да изпълнят плана Му /4Цар. 5:1; Йов 1:21; Пс. 17:13; Ис. 10:5; Авак. 1:6/, Бог разполага с човешкия живот /Бит. 22:2; Втр. 20:16; 1Цар. 16:3/, Бог извършва съд /4Цар. 8:12; Езек. 20:24; Дан. 4:17; Римл. 12:19/, Няма друг Бог освен Него /Втр. 6:4, Ис. 43:10; 44:6; 45:21,22; 1Кор. 8:4,6; Гал. 3:20/, Няма подобен на Него /Изх. 9:14; Втр. 33:26; 2Цар. 7:22, Ис. 46:5,9; Ерем. 10:6; Мт. 19:17/, Бог изпълва небето и земята /3Цар. 8:27; Ерем. 23:24/, Бог иска да Му се покланяме с дух и истина /Йн. 4:24/, Бог не изпитва каквито и да било страсти /Деян. 14:11,15/, Бог е необхватен /3Цар. 8:27; Ерем. 23:23,24/, Бог е неразгадаем /3Цар. 8:27; Пс. 145:3; Римл. 11:34/, Бог е напълно свободен в действията Си /Пс. 115:3; Ис. 14:24/, Бог е неподвластен на условности /Изх. 3:14; Ис. 45:5,6/, Бог постъпва съобразно Своята неизменна и съвършено праведна вола /Еф. 1:11/, Бог действа за Собствената Си прослава /Пр. 16:4; Римл. 11:34; Откр. 4:11/, Бог възнаграждава онези, които Го търсят неуморно /Евр. 11:6/, Бог е най-справедлив и безкомпромисен в присъдите Си /Неем. 9:32,33; Евр. 10:28-31/, Бог ненавижда всеки грях /Пс. 5:5,6; 11:5; Римл. 1:18/, Бог не оневинява по никакъв начин виновния /Изх. 34:7а; Наум 1:2,3,6/, Бог въплъщава целия живот /Ерем. 10:10; Ин. 5:26/, Бог въплъщава цялата слава /Деян. 7:2/, Бог е всичко добро /Пс. 119:68/, Бог въплъщава всичко благословено /Римл. 9:5; 1Тим. 6:15/, Бог въплъщава всичко в и чрез Самия Себе Си. Той единствен е вседостатъчен в и за Себе Си, без да изпитва нужда от което и да било сътворено от Него същество /Деян. 17:24,25/, Бог не черпи никаква слава от създанията Си /Лк. 17:10/, Бог само изявява Своята Собствена слава в, чрез и по отношение на тях. Той единствен е извор на всичко – всяко нещо съществува от, чрез и за Него /Римл. 11:36/, Бог притежава върховна суверенна власт над всичко съществуващо. Той може да прави чрез, за и спрямо Своите създания каквото Му е угодно /Дан. 4:25,35; 1Тим. 6:15; Откр. 4:11/, Всичко е открито и явно пред Неговия поглед /Евр. 4:13/, Знанието на Бог е неограничено, непогрешимо, и независимо от творенията /Пс. 147:5; Римл. 11:33,34/, За Бог нещо не е непредвидимо /Езек. 11:5; Деян. 15:18/, За Бог нищо не е зависещо от обстоятелствата. Той е пресвят във всичките си замисли, действия и заповеди /Пс. 145:17; Римл. 7:12/, Бог ежедневно ни снабдява с всичко, от което имаме нужда: добро време, годишни сезони, храна и вода, работа, любящ/а/ съпруг/а/, добри деца, дрехи, финанси и всичко друго /Изх. 34:6,7; Лев. 19:1,2; Малах. 2:10; Мт. 28:19; Ин. 4:24; 20:17; Римл. 8:32/, Ангелите, хората и всяко друго създание, дължат на Бога пълно поклонение, служение и послушание, каквото на Него е угодно да изисква от тях /Откр. 5:12-14/

В Стария Завет Бог се изявява по различни начини, от които Си прибавя различни имена. Старозаветните имена, с които е наричан, Го описват като Личност, като Индивидуалност:

Ел - /Бог Вечносъществуващият; Всемогъщият/ - 2,700 пъти в Стария Завет /Бит. 33:20/
Елохим – /Бог/ мн.ч. изразява триединството на Отец, Син и Светия Дух - 2,500 пъти в Стария Завет /Бит. 1:1,26; 3:22; 11:7; Ис. 6:8/
Елоах – /Бог/ ед.ч. на Елохим. 41 пъти в книгата на Йов, общо 250 пъти в Стария Завет /Авакум 3:3; Втр. 32:15-17/
Ел-Ветил – „Бог на Ветил” /Бит. 35:7/
Ел-Шадай – „Бог Всемогъщ” /Бит. 17:1; Изх. 6:2,3/
Ел-Рои - „Бог, Който ме вижда” /Бит. 16:13/
Ел-Олам – „Вечният Бог” /Бит.21:33/
Ел-Адон /Адонай/ - „Господ; Господа; Господи” 134 пъти в Стария Завет /Бит.15:2; 28:21; Захария 13:9/
Яхве
Йе(х)ова – Господ (Бог) „Аз съм Онзи /Този/, Който съм” – 7,000 пъти в Стария Завет /YHWH; JHVH или ЙХВХ/; /Изх. 3:14,15; Бит. 2:4; Изх. 15:3; Пс. 83:18 (слав. 82:19); Изх. 6:2,3,7,8, 2Цар. 7:18-29/
Йехова-Ире – „Бог ще промисли” /Бит. 22:13,14/
Йехова-Рафа /Рафека/ – „Бог, Който изцелява”; „Йехова, Твоят Изцелител” /Изх. 15:26/
Йехова-Нисий – „Бог мое знаме” /Изх. 17:15/
Йехова-Мк,деш – „Бог, Който освещава” /Изх. 31:13/
Йехова-Елион – „Бог Всевишният” /Пс. 7:17/
Йехова-Руах (Ра) – „Бог е пастир мой” /Пс. 23:1/
Йехова-Хосену – „Бог Творецът ни (Създател) /Пс. 95:6/
Йехова-Цидкену – „Бог е наша правда” /Ерем. 23:6; 33:15,16/
Йехова-Шама – „Бог е там (тук) /Езек. 48:35/
Йехова-Шалом – „Бог на мира” /Съдии 6:24/
Йехова-Рои – „Бог, моят пастир” /Пс. 23:1/
Йехова-Саваот – „Бог на Силите, Войнствата” /1Цар. 1:3, 15:2; Ис. 6:3; Агей; Малахия. /

„Ние единодушно поддържаме и учим, съгласно с вероопределението на Никейския събор, че има една Божествена същност, която се нарича и е истински Бог, и че такава Божествена същност имат три Лица, еднакви по сила и вечност: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Това е истина и в нея не може да има никакво съмнение. И трите Лица имат еднаква Божествена същност – вечна, нематериална, неразделна, безкрайна, с безпределна сила, мъдрост и благост; имат един Творец и Хранител на всичко видимо и невидимо. Думата лице (или личност) трябва да се разбира така, както отците са използвали термина, а именно, че то не е проявление, качество или част от друго лице (от друга личност), а че е Лице (личност), което съществува само по себе си….” /”Аугсбургско изповедание на вярата” 1530г. Лутеранска символическа книга/
„Бог е духовна, неделима същност” /”Формула на съгласието”, 1577г., Пълно изложение, Член 8,68 Лутеранска символическа книга/
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Бог

Мнение от eichman »

Бог Син
Исус Христос

Библията и лутераните учат, че Исус Христос, Спасителят на човечеството, е Синът Божии, единосъщен с Отца и Светия Дух. Но също така като син на Дева Мария Той е и истински Човек, Който изкупи човечеството. Като наш заместник, Христос живее съвършен живот, спазвайки закона вместо нас. Той умира вместо нас и за нас на кръста, за да заплати за греха на човечеството. След възкресението от мъртвите, Той се възнася на небето и ще дойде отново в слава в деня на страшния съд, за да съди всички живи и мъртви. /Ис. 9:6; Мт. 17:23; Ин. 5:39; 10:30; 14:9,10; 13:13; Деян. 4:12; 10:42; 1Ин. 5:20; Римл. 1:14; 1Кор. 15:12-26; Гал. 3:13, Еф. 1:7; 1Тим. 2:5,6; Евр. 4:15/

Според вечния Си план Бог благоволи да избере Господ Исус, Своя единороден Син, и да Го направи Посредник между Бог и Човека /Ис. 42:1; 1Петр. 1:19,20; Ин. 3:16; 1Тим. 2:5,6/, да бъде Пророк /Деян. 3:20,22, Втр. 18:15/, Свещеник /Евр. 5:5,6/ и Цар /Пс. 2:6; Лк. 1:33; Ис. 9:5,6; Деян. 2:29-36; Кол. 1:13/, Глава и Спасител на Неговата Църква /Еф. 5:23/, Наследник на всичко /Евр. 1:2/ и Съдия на света /Деян. 17:31/. От предвечността Бог Го е дарил с хора, които да са Негово потомство /Ин. 17:6; Пс. 22:30; Ис. 53:10; Еф. 1:4/ и в определеното време чрез Него да бъдат изкупени, призовани, оправдани, осветени и прославени /1Тим. 2:6; Ис. 55:4,5; 1Кор. 1:30; Римл. 8:30/

Божият Син, втората Личност от Триединството, като съвършен и вечен Бог, единосъщен и равен с Отца, когато настъпва определеното време, прие човешко естество /Ин. 1:1,14; 1Ин. 5:20; Фил. 2:6; Гал. 4:4/ с всички характерни за него качества и немощи, но без грях /Фил. 2:7; Евр. 2:14-17; 4:15/ - Той бе заченат чрез силата на Светия Дух в утробата на девицата Мария, от нейната същност /Лк. 1:27,31,35; Гал. 4:4; Мт. 1:18,20,21/. Така две цялостни и завършени, но различни естества, божественото и човешкото, бяха неразделно свързани в една Личност, без да преминават едно в друго, без да се съчетават или смесват. /Мт. 16:16; Кол. 2:9; Римл. 9:5; 1Тим. 3:16/. Тази личност е изцяло Бог и изцяло човек, но тя е неповторима – това е Христос, единственият Посредник между Бога и човека /Римл. 1:3,4; 1Тим. 2:5/

Господ Исус, в човешкото Си естество, съединено по такъв начин с божественото, бе осветен и помазан със Святия Дух, без ограничение. /Пс. 45:7; Ин. 3:34, Ис. 61:1; Лк. 4:18; Евр. 1:8,9/. У Него се съдържат всички съкровища на премъдростта и знанието, /Кол. 2:3/ у Него Отец е благоволил да се всели съвършената пълнота /Кол. 1:19/, за да стане възможно, тъй като е свят, невинен, непорочен и изпълнен с благодат и истина, /Евр. 7:26; Ин. 1:14/ Той да бъде напълно подготвен да изпълни служението Си на Посредник и Поръчител. /Деян. 10:38; Евр. 7:22; 12:24/. Исус не пое сам това служение, а бе призован за него от Своя Отец, /Евр. 5:4,5/ Който е поверил в ръцете Му цялата сила и съдебна власт, като Му е заповядал да ги упражнява /Ин. 5:22,27; Мт. 28:18; Деян. 2:36/НАЗВАНИЯ И МЕНА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИСУС ХРИСТОС В БИБЛИЯТА:

Агне /Откр. 13:8/
Адам /1Кор. 14:45/
Аз Съм /Изх. 3:14; Ин. 8:58/
Алфа и омега /Откр. 1:8; 22:13/
Амин /Откр. 3:14/
Ангел /Бит. 48:16; Ис.23:20,21/
Ангел Господен /Изх. 3:2; Съд. 13:15-18/
Ангел на Господнето присъствие /Ис. 63:9/
Бог /Ис. 40:9; Ин. 20:28; Римл. 9:5/
Бог на пророческите духове /Откр. 22:6,16/
Бог истинен /1Ин. 5:20/
Божий Син /Лк. 1:35; Ин. 1:49/
Божият Агнец /Ин. 1:29,36/
Божият избран /Ис. 42:1/
Божият Помазаник /Лк. 9:20/
Властител (властелин) /1Тим. 6:15/
Военачалник на Господнята сила /И.Нав. 5:14,15/
Вожд /Мт. 2:6/
Вождът Израилев /Мих. 5:2/
Врата /Ин. 10:7/
Вседържител /Откр. 1:8; 15:3/
Възкресение и живот /Ин. 11:25/
Верният Свидетел /Откр. 1:5; 3:14/
Вечен живот /1Ин. 1:2; 5:20/
Глава на Църквата /Еф. 5:23; Кол. 1:18/
Господ на всички /Деян. 10:36; Римл. 10:12/
Господ на славата /1Кор. 2:8/
Господ наша правда /Ерем. 23:6/
Господня мишца /Ис. 51:9; 53:1/
Давидов син /Мт. 9:27/
Добрият Пастир /Ин. 10:14/
Единороден /Ин. 1:14/
Животът /Ин. 14:6; 1Ин. 1:2; Кол. 3:4/
Законодател /Ис. 33:22; Як. 4:12/
Звезда /Числа 24:17; Лк. 1:78/
Емануил /Ис. 7:14; Мт. 1:23/
Еова /Ис. 26:4; 40:3/
Избавител /Римл. 11:26/
Исус /Мт. 1:21; 1Сол. 1:10/
Изкупител /Йов 19:25; Ис. 59:20; 60:16; 1Тим. 2:6/
Истина, светлина /Ин. 1:9; 14:6/
Истинската лоза /Ин. 15:1/
Канара /1Кор. 10:4/
Княз на мира /Ис. 9:6/
Който разтърсва всичките народи /Агей 2:7/
Корен Есеев /Ис. 11:10/
Крайъгълен камък /1Петр. 2:6; Еф. 2:20/
Крепък /Ис. 9:6; 60:16/
Лъвът от Юдовото племе /Откр. 5:5/
Месия /Дан. 9:25; Ин. 1:41/
Мъдрост /Пр. 8:12/
Назорей /Мт. 2:23/
Наследник на всичко /Евр. 1:2/
Начинател и Усъвършител на вярата /Евр. 2:10; 12:2/
Начинател на всичко и на живота /Деян. 3:15; Откр. 3:14/
Онзи, Който разбива /Мих. 2:13/
Отец на бъдещия век /Ис. 9:6/
Отрасъл /Ерем. 23:5; Зах. 3:8; 6:12/
Пастироначалник /1Петр. 5:4/
Пастир и надзирател на душите /1Петр. 2:25/
Нашата Пасха /1Кор. 5:7/
Повелител /Ис. 55:4/
Праведник /Деян. 7:52/
Пророк /Лк. 24:19; Ин. 7:40/
Предтеча /Евр. 6:20/
Първи и последен /Откр. 1:17; 2:8/
Първосвещеник /Евр. 3:1; 4:14; 5:5,10/
Първороден от мъртвите /Откр. 1:5/
Път /Ин. 14:6/
Рог на спасение /Лк. 1:69/
Род Давидов /Откр. 22:16/
Саронова роза /Песен на песните 2:1/
Святият Божий /Мк. 1:24/
Святият Израилев /Ис. 41:14/
Светлина на света /Ин. 8:12/
Сила /Бит. 49:10/
Син на Всевишния /Лк. 1:32/
Синът на Благословения /Мк. 14:61/
Син Човешки /Ин. 5:27; 6:27/
Славя Господня /Ис. 40:5/
Слово /Ин. 1:1; 1Ин. 1:1; 5:7; Откр. 19:13/
Слънце на правдата /Мал. 4:2/
Спасител /2Петр. 2:20; 3:18/
Съветник /Ис. 9:6/
Семето на жената /Бит. 3:15/
Съдията на Израил /Мих. 5:1/
Угодник на Бога /Пс. 16:10; Деян. 2:27,31/
Утринната звезда /Откр. 22:16/
Хлябът на живота /Ин. 6:35,48/
Ходатай /1Ин. 2:1/
Цар /Зах. 9:9; Мт. 21:5/
Цар Израилев /Ин. 1:49/
Цар Юдейски /Мт. 2:2/
Цар на вековете /Откр. 15:3/
Цар на царете /1Тим. 6:15; Откр. 17:14/
Чудесен /Ис. 9:6/

1. Исус = „Спасител”
2. Христос = „Помазаният” /това е гръцкото съответствие на еврейското име „Месия”/

Цялото послание на Евангелието се върти около едно уникално историческо събитие: жертвената смърт на Исус на кръста. Исус лично не бе виновен за никакъв грях. В /Ис. 53:6/ пророкът казва:
„Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
Исус не само бе отъждествен с нашето беззаконие, Той също изтърпя и всички последствия от това беззаконие. Той го отнесе далеч, така че никога да не се върне върху нас.
Ето истинското значение и цел на кръста. На него се осъществи една определена от Бога размяна. Първо, Исус изтърпя на наше място всички зли последствия, които произтичаха от нашите беззакония, според Божията справедливост. Сега, в замяна, Бог ни предлага всичкото добро, което се дължи на безгрешното покорство на Исус.
Накратко казано: злото, което се полагаше на нас, дойде върху Исус, за да може в замяна доброто, което се полагаше на Исус да бъде предложено на нас. Бог ни го предлага без да прави компромис със Своята вечна справедливост, защото Исус изтърпя върху Себе Си цялото справедливо наказание, което трябваше да дойде върху нас, поради нашите беззакония.
Всичко това идва от неизмеримата Божия благодат и се приема единствено чрез вяра. Не съществува логично обяснение, което да опише причината и резултатите. Никой от нас никога не е извършил нещо, за да заслужи такова предложение и никой от нас не ще може да направи нещо, за да го спечели.
Писанието разкрива много различни аспекти на размяната и много различни области, за които тя се отнася. Във всички случаи обаче действа един и същи принцип: злото, се изля върху Исус, за да може съответното добро да бъде предложено на нас. На кръста грехът на целия свят бе прехвърлен върху душата на Исус. Чрез Своята жертвена заместителна смърт Исус извърши умилостивение за греха на цялата човешка раса.
В /2 Кор. 5:21/ Павел цитира /Ис. 53:10/ и в същото време представя положителния аспект на размяната:
„(Бог) Който за нас направи грешен Онзи (Исус), Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.”
Тук Павел не говори за някаква праведност, която можем да достигнем със собствени усилия. Той говори за праведността на Самия Бог – праведност, която никога не е познавала грях. Никой от нас никога не може да я спечели. Тя е толкова по – високо от собствената ни праведност, колкото небето е по – високо от земята. Тя може да се получи единствено чрез ВЯРА.
Смъртта, с която Исус умря бе неизбежния резултат от човешкия грях, който Той бе взел върху Себе Си. Той понесе греха на цялото човечество и по този начин умря със смъртта, която се полагаше на цялото човечество.
В замяна на това, на всички, които приемат Неговата заместителна жертва, Исус предлага дара на вечния живот.

Исус се роди като бебе в яслите на една кошара, защото нямаше за тях място в страноприемницата. Исус беше беден, Той бе гладен. Не бе ял почти 24 часа. Той бе жаден. Едни от последните Му думи бяха: „Жаден съм.” /Ин. 19:28/. Той бе гол. Войниците бяха отнели от Него всичките Му дрехи. /Ин.19:23/. Той бе лишен от всичко. Исус вече не притежаваше нищо. След смъртта Му Той бе погребан с взета назаем плащаница във взет назаем гроб. /Лк. 23:50-53/

А ЕТО И РАЗМЯНАТА СТАНАЛА НА КРЪСТА:

Исус бе НАКАЗАН, за да бъдем ние ОПРОСТЕНИ.
Исус бе НАРАНЕН, за да бъдем ние ИЗЦЕЛЕНИ.
Исус бе направен ГРЯХ с НАШАТА ГРЕХОВНОСТ, за да бъдем ние ПРАВЕДНИ с Неговата ПРАВЕДНОСТ.
Исус умря с нашата СМЪРТ, за да можем ние да споделим НЕГОВИЯ ЖИВОТ.
Исус стана БЕДЕН с нашата БЕДНОСТ, за да станем ние БОГАТИ с Неговите БОГАТСТВА.
Исус понесе СРАМА ни, за да споделим ние Неговата СЛАВА.
Исус изтърпя ОТХВЪРЛЯНЕТО ни, за да бъдем ние ПРИЕТИ като Божии чада.
Исус стана ПРОКЛЯТИЕ, за да можем да приемем БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

„Ние също учим, че Словото – Божият Син е станал човек, роден от девицата Мария, и че така двете природи – божествената и човешката, са неразделно свързани в една Личност; че има един Христос – истински Бог и истински човек, който наистина е бил роден, страдал е и е бил разпнат на кръст, умрял е и е бил погребан, за да се принесе в жертва не само за първородния грях, но и за всички други грехове, и за да ни примири с Бога. Освен това Христос е слязъл в ада, действително е възкръснал на третия ден, възнесъл се е в небесата и е седнал от дясната страна на Отец, за да може вечно да управлява и да владее всички създания; за да може чрез Светия Дух да освещава, пречиства, укрепва и утешава всички, които вярват в Него; за да може да им дарява живот и всяка благодат и благословение, и за да може да ги предпазва и защитава от дявола и от греха. Същият този Христос ще се върне видимо, за да съди живите и мъртвите, както се казва в Апостолския символ на вярата.” /”Аугсбургско изповедание на вярата” 1530г. Лутеранска символическа книга/
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Бог

Мнение от eichman »

Бог Светият Дух

Библията и лутераните учат че Светият Дух е истински Бог, единосъщен с Бога Отец и Бога Син. Той е Личност, и има божествени имена, качества и характеристики. Светият Дух ни призовава във вярата, утвърждава ни във вярата и ни освещава, като ни подбужда да вършим добри дела.
/Йов 33:4; Пс. 139:7,8; Деян. 5:3,4; 2Кор. 13:13; Гал. 5:24,25; Еф. 3:16; Тит 3:5/

Названия и имена /характеристики/, използвани за Святия Дух:

Благ Дух /Неем. 9:20; Пс. 143:10/, Бог /Деян. 5:3,4/, Вдъхновител на Писанието /2Петр. 1:21; 2Тим. 3:16/, Вечен Дух /Евр. 9:14/, Глас Господен /Ис. 6:8/, Господ /2Сол. 3:5/, Духът на Всесилния /Йов 33:4/, Дух /Мт. 4:1; Ин. 3:6; 1Тим. 4:1/, Дух Господен /Бит. 1:2; Ис. 11:2; 1Кор. 2:11/, Дух на благодат /Зах. 12:10; Евр. 10:29/, Дух на Господа Еова /Ис. 61:1/, Дух на живот /Римл. 8:2; Откр. 11:11/, Дух на знание /Ис. 11:2/, Дух на истината /Ин. 14:17; 15:26/, Дух на мъдрост /Ис. 11:2; Еф. 1:17/, Дух на осиновяване /Римл. 8:15/, Дух на откровение /Еф. 1:17/, Дух на Отца /Мт. 10:20/, Дух на пророчество /Откр. 19:10/, Дух на разум /Ис. 11:2/, Дух на свобода /Ис. 51:12/, Дух на святост /Римл. 1:4/, Дух на сила /Ис. 11:2/, Дух на Сина /Гал. 4:6/, Дух на слава /1Петр. 4:14/, Дух на страх Господен /Ис. 11:2/, Дух на съвет /Ис. 11:2/, Дух на съд /Ис.4:4; 28:6/, Божият Дух /1Петр. 1:11; Римл. 8:9/, Обещаният Святи Дух /Еф. 1:13/, Святият Дух /Пс. 51:11; Лк. 11:13/, Святият Божий Дух /Еф. 4:3/, Сила на Всевишния /Лк. 1:35/, Утешител /Ин. 14:16,26; 15:26;/, Прославя и свидетелства за Христос /Ин. 15:26; 16:14; 1Ин. 4:2/, Освещава и утешава църквата /Езек. 37:28; Деян. 9:31; Римл. 14:17; 15:16; 1Кор. 6:11; Гал. 3:22; 1Сол. 1:6/, Пребъдва в светиите /Ин. 14:17/, Святият Дух ни се дава от Отца /Неем. 9:20; Лк. 11:13; Ин. 14:16; Гал. 4:6/, от Отца в името на Сина /Ин. 14:16; 15:26; 16:7/, от Сина /Пс. 68:18; Ин. 7:39; 14:16; 20:22/, Святият Дух изхожда от Отца /Лк. 24:49; Ин. 15:26/, Църквата е храм на Святия Дух /1Кор. 3:16/, Телата на светиите са храм на Святия Дух /1Кор. 6:19; 2Кор. 6:16/, Святият Дух ни показва Божията любов /Римл. 5:3-5/, чрез Него имаме достъп до Отца /Еф. 2:18/, Този свят не може да Го приеме /Ин. 14:17/, Святият Дух преумножава надеждата ни /Римл. 15:13; Гал. 5:5/, Свидетелства заедно с нас /1Ин. 3:21; Римл. 8:16/
Потребителски аватар
eichman
Добродетел
Добродетел
Мнения: 43
Регистриран: 01 яну 2009 21:05
пол: мъж

Re: Бог

Мнение от eichman »

Триединният Бог
Светата Троица

Библията и лутераните учат, че има само един истински Бог. Този Бог е невидим, свят, вечен и притежава безгранична сила и мъдрост. В единството на Божеството са три Личности, еднакви по своята същност, сила, слава и вечност: Бог Отец, Бог Син и Бог Светият Дух. Бог Отец не е роден или създаден, нито е произлязъл от някого; Синът е вечно единороден от Отца; Святият Дух е вечно произлизащ от Отца и Сина. Да отхвърлим или да пренебрегнем едно от Лицата, означава да се отречем от всички. Бог Отец е нашият Създател, Бог Син е нашият Изкупител, Бог Светият Дух е нашият Осветител.
Писанието разкрива, че Синът и Светият Дух са Бог, равни с Отца – като им преписва такива имена, атрибути, дела и такова преклонение пред тях, каквито са присъщи само на Бог.

И трите Лица на единния Бог са:
А. Наречени Бог
Б. Описани като Бог
В. Разкрити като Бог
Г. Равни и вечно заедно

Има един – единствен Бог, Който се разкрива в три Лица, но в същността Си е Един. Триединен означава: 3 в 1.

Защо вярваме, че Бог е Триединен?
/Мт. 3:16,17; 28:19; Ин. 10:30; 15:26; Бит. 1:26; 3:22; Втр. 6:4; 1Кор. 8:4; 2Кор. 13:14/
Вярваме, че Бог е Триединен, защото Той ни се разкрива като три Лица в едно (Троица)

Защо вярваме, че Бог е Триединен, въпреки, че не е възможно да го разберем и обясним?
/Числа 23:19; Ин. 16:13; 17:17/
Вярваме, че Бог е Триединен, защото Той ни се разкрива по този начин в Словото Си.

Писанието не учи, че има трима Богове; не учи също така, че Бог си слага три различни маски, когато действа в историята. Това, което учи Библията, е представено в доктрината за Св. Троица: съществува само един Бог, Който се е изявил като три личности – Отец, Син и Свят Дух – и тези Лица са един Бог. Макар че това е трудно за разбиране, Библията казва това и тази е най – близката до действителността констатация, до която може да стигне ограниченият човешки разум, когато се опитва да обясни безграничната тайна на безграничния Бог, разсъждавайки върху библейските изказвания за Неговото естество.

Библията учи, че има един Бог, и че Той е Единствен:
„Слушай, Израилю, Йехова, нашият Бог, е един Господ.” /Втр. 6:4/
„Защото има само един Бог.” /1Тим. 2:5/
„Така казва Господ, царят на Израил, Неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, аз и последният и освен Мене няма Бог.” /Ис. 44:6/

Макар че Бог е Един в Своята същност и естество, Той има три Божествени Лица:
„Да направим човека по нашия образ.” /Бит. 1:26/
„И Господ каза: Ето, човекът стана като един от нас.” /Бит. 3:22/

Това се отнася до плуралното естество на Бог, защото в тези ситуации Той не може да говори на ангелите, тъй като те не са Му помагали при сътворението. Библията учи, че Исус Христос, а не ангелите, е сътворил всичко:
„Всичко това чрез Него /Исус/ стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало” /Ин. 1:3/
„…в Него /Исус/, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание…” /Кол. 1:15/
„….в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете…..” /Евр. 1:2/
От една страна, Библията казва, че Бог е един, от друга страна обаче се позовава на Неговата плуралност. Светото Писание много конкретно очертава Бога в сферата на три Лица. Съществува Лице, наричано в Библията Отец, а също така и Бог – Отец:

„Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,…….Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос.” /Гал. 1:1,3/

Библията говори за Лице, което носи името Исус, Син и Слово, наричано също и Бог:
„Словото бе Бог” /Ин. 1:1/
„Правеше Бога свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.” /Ин. 5:18/
„Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене?” /Ин. 14:7-10а/

Съществува и трето Лице, споменато в Писанието и определено с името Свят Дух, и тази Личност, различна от Отец и Син също е наречена Бог.
„Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, та да излъжеш Светия Дух….Не си лъгал човеци, но Бога.” /Деян. 5:3,4/

При кръщението на Исус от Йоан Кръстител и трите Личности на Триединния Бог присъстват по едно и също време на едно и също място:
„И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.” /Мт. 3:16,17/
„И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.” /Мк. 1:10,11/
„И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето, и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.” /Лк. 3:21,22/
„И Йоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух. И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.” /Ин. 1:32-34/
БОЖИЕТО ТРИЕДИНСТВО


1. Божието Триединство:
- Отец, Син и Святи Дух - /Мт. 28:19; 1Ин. 5:7; Еф. 4:4-6/
- Един Бог, Един Господ, Един Дух - /1Кор. 12:3-6; Еф. 4:4-6/
- Светото Писание го доказва - /Мт. 3:16,17; 1Петр. 1:2; 1Ин. 5:7; Юда 20,21; Римл. 8:9; 1Кор. 12:3-6; Еф. 4:4-6/

2. Бог е Един:
- Има само един Бог - /Втр. 6:4; 4Цар. 19:15; Неем. 9:6; Пс. 83:19; 96:10; Ис. 37:16,20; Мк. 12:23,32; Ин. 17:3; Римл. 3:29; 1Кор. 8:4,6; Гал. 3:20; Еф. 4:6; 1Тим. 2:5/
- Няма друг Бог, освен единния Бог - /Втр. 4:35,39; 1Цар. 2:2; 2Цар. 7:22; 3Цар. 8:60; 1Лет. 17:20; Ис. 43:10; 44:6,8; 45:5,6,18,21; Осия 13:4; Мк. 12:32; 1Кор. 8:4/
- Няма друг Бог подобен на Бога - /Изх. 8:10; 9:14; 15:11; Втр. 3:24; 33:26; 1Цар. 2:2; 2Цар. 7:22; 3Цар. 8:23; 1Лет. 17:10; Пс. 89:7,9; Ис. 40:18,25; 46:9; Ерем. 10:6,7; Мт. 19:17/

3. Триединство:
- Бог в три Лица. Текстове, показващи Трите Лица отделно - /Числа 6:24-26; Ис. 6:3; 43:14; 48:16,17; Ерем. 10:10; Мт. 3:16,17; 29:19; Мк. 1:10,11; Лк. 3:21,22; Ин. 1:32-34; Деян. 20:28; 1Петр. 1:2; 1Ин. 5:7; Юда 20,21; Римл. 8:9; 15:18,19; 2Кор. 13:13; Гал. 4:6; Еф. 2:18; 2Сол. 3:5/
- Места, в които трите Лица на Светата Троица са обозначени в оригиналния текст с множествено число - /Бит. 1:1,2,22; 11:7; 19:24; 20:13; 31:53; 35:7; Втр. 4:7; Ис.Нав. 24:19; Пс. 58:11; Ис. 6:8; Ерем. 23:36; Мал. 1:6/

4. Бог е един Бог:
- /Втр. 4:35,39; 6:4; Ис. 44:6,8; 45:5,6,21; 46:9/
- Отец е Бог - /Ин. 17:3; 1Кор. 8:4,6; Еф. 4:6; Гал. 4:4,6; 1Тим. 2:5/
- Исус Христос е Бог - /Пс. 44:8; Ин. 1:1; 5:23; 1Ин. 5:20; Римл. 9:5; Евр. 1:8,9/
- Светия Дух е Бог - /Пс. 78:18,19; Деян. 5:3,4; 7:51/

5. Бог е вечен:
- /Втр. 6:4; Ис. 41:4/
- Отец е вечен - /Римл. 16:26/
- Исус Христос е вечен - /Откр. 22:13/
- Светия Дух е вечен - /Евр. 9:14/

6. Бог е свят:
- /Изх. 15:11; Ис. 40:25/
- Отец е свят - /Откр. 4:8; 15:4/
- Исус Христос е свят - /Деян. 3:14/
- Светия Дух е свят - /1Ин. 2:20/

7. Бог е истинен и праведен:
- /Ин. 17:3/
- Отец е истинен и праведен - /Ин. 7:28/
- Исус Христос е истинен и праведен - /Откр. 3:7/
- Светия Дух е истинен и праведен - /Ин. 16:13/

8. Бог е вездесъщ:
- /Ерем. 23:23,24/
- Отец е вездесъщ - /Ерем. 23:24/
- Исус христос е вездесъщ - /Амос 9:2,3; Еф. 1:23/
- Светия Дух е вездесъщ - /Пс. 139:7/

Доктрината за Светата Троица (Триединният Бог) е детайлно и библейски обяснена в Атанасиевият символ на вярата.

Апостол Павел завършва своето второ послание към Коринтяните:
„Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас.” /2Кор. 13:14/

Фактите на библейското учение са следните: Съществува един Бог. Този един Бог има плурално естество. Този един Бог се нарича: Отец, Син и Свят Дух – различни личности, но всичките те са определени като Бог. От горното стигаме до извода, че Отец, Син и Светия Дух са ЕДИН БОГ, което и гласи доктрината за Св. Троица.

Един християнски пастор казал: „Опитай се да обясниш по човешки Светата Троица и ще загубиш ума си, опитай се да я отречеш, и ще загубиш душата си.”

Изборът е ясен: или Троицата, или някакъв Бог, който ще е единствено бледа имитация на библейския Господ, изповядван от християните.
Отговори

Върни се в “Евангелска Лутеранска църква”