Какво изучава географията?

Материали свързани с географията
Отговори
Потребителски аватар
Тоби
Благочестие
Благочестие
Мнения: 387
Регистриран: 05 сеп 2008 13:54
име: Мартин Костадинов
пол: мъж

Какво изучава географията?

Мнение от Тоби »

Географията е една от най- древните науки, които човечеството познава. Названието ѝ идва от гръцките думи "гео"- земя и "графос"- пиша, описвам или земеописание. Това название най- точно отговаряло на задачите, които имала географията в миналото- да описва новооткритите морета и земи с природата и населението им.

Изображение


До 15 век географията имала предимно познавателно- описателен характер. По време на епохата на Великите географски открития (15- 18 век), били получени много сведения за новооткритите земи. Получената информация позволила да се направят много нови научни изводи в географията. Появили се географски книги описващи природата и населението на откритите земи.ФИЗИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ
Изображение

Физическата география, наричана още физиография е основен дял от географията, който представлява системата от взаимодействия, процеси и явления в природната среда на планената Земя - атмосфера, хидросфера, биосфера и литосфера. Предметът на физическата география се състои в разбирането и обясняването на физическите закономерности, характерни за Земята, както и проявленията на времето, флората и фауната.

Физическата география до голяма степен е обвързана с геологията, химията и физиката.

Физическата география най-често се счита за основен клон от науката география заедно със Социално-икономическата география.СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА (ХУМАНИТАРНА) ГЕОГРАФИЯ
Социално-икономическата география е основен дял от науката география, който се занимава със системата от Изображениевзаимодействия, процеси и явления, породени от човешката дейност в контекста на географското пространство. Занимава се с антроположките, политическите, културните, социалните и икономическите аспекти на планетата Земя и нейните региони. От тази гледна точка може да се отбележи, че този дял на географията няма връзка с природната среда, освен направленията, свързани с опазването на природата, които се явяват мост между двата основни клона на географската наука.

В своята същност географията е комплексна наука позволяваща най- пълно и всеобхватно да се научи заобикалящия ни свят.
Изображение
Отговори

Върни се в “География”