Презвитерианска Реформирана Църква

Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Апостолска изповед

"Аз вярвам във Всемогъщият Бог Отец, който е направил земята и небето. Вярвам в Исус Христос, Неговият Син, нашият Господ, който беше заченат от Святия Дух, роден от девицата Мария, който пострада под управлението на Пилат Понтийски, беше разпнат, умря и беше погребан; слезе в гроба; на третия ден възкръсна от смъртта; възнесе се на небето и седна отдясно на Всемогьщия Бог Отец; от там ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам във Святия Дух, светата вселенска Църква, общението на светиите, прошката на греховете, възкресението на тялото и вечния живот. Амин."

Съвременен символ на вярата

Ние вярваме, че Библията е писаното Слово Божие; окончателния и непогрешим авторитет за вярване и практикуване .
Ние вярваме, че канона на Писанието се състои от 66 книги, приключил в края на първи век след Христа.
Ние вярваме, че Бог и днес упажнява своите дарби и сила по начин, по който My e угоден към и чрез своите светии.
Ние вярваме, че само един Бог, вечно съществуващ в три Личности; Отец, Син и Свят Дух. Той е всесилен, което означава, че цялата сила принадлежи на Hero и Всеприсъстващ, което означава че присъства навсякъдев в цялото създание, но не и ограничен от Hero. Той е Всевиждащ, което означава, че нищо не е скрито от Неговия поглед. Във всички неща Той не е ограничен от нищо, освен от Своето собствено естество и характер. Ние вярваме, че Бога на когото служим е свят, праведен, добър, справедлив, любящ и пълен с милост. Той създаде небето и земята и всичко в тях и ги създаде твърде добри. Той е Създателят, активно поддържащ и управляващ всичко, което е създадено.
Ние вярваме в пълната божественост и пълната човешка природа на Господ Исус Христос, в Неговото раждане от девица, в Неговият безгрешен живот, в Неговите чудеса, в Неговата заместителна и изкупителна смърт чрез проливане на кръвта My, в Неговото телесно възкресение, в Неговото възнесение от дясната страна на Отец и в Неговото лично завръщана в слава и сила.
Ние вярваме в пълното божество на Святият Дух, признавайки Hero заедно с Отец и Сина в работата по създанието и изкуплението.
Ние вярваме, че поради Адамовия грях, целият човешки род е в бунт против Бога. За спасението на тези изгубени и грешни човеци възстановяването от Святия Дух е абсолютно задължително.
Ние вярваме, че спасението е единствено чрез вяра и по благодат, и че вяра без дела е мъртва.
Ние вярваме в настоящето служение на Святия Дух, който обитавайки в християнина му дава възможност да живее един богоугоден живот.
Ние вярваме във възкресението и на спасените и на изгубените; онези, които са спасени ще възкръснат за живот, а онези, които са изгубени ще възкръснат за вечна смърт.
Ние вярваме в духовното единство на всички вярващи в нашия Господ Исус Христос.
Ние вярваме, че света е бил създаден за шест реални 24 часови, буквални дни.
Ние вярваме в пълното и всеобхватно изкупление на създанието.
Ние вярваме пълната поквареност и робство на волята на човека в следствие на адамовия грях и нейната неспособност да търси Бога по какъвто и да е начин; така покварената воля на човека се бунтува винаги срещу Бога търсейки да върши зло.
Ние вярваме, че човек се обръща към Бога единствено, когато Бог в своята милост и предначертан преди вековете план, промени поквареността на човека и го привлече за свят живот.
Ние вярваме в Посмилениалната есхатология, което означава, че преди личното и величествено завръщане на Господ Исус Христос, Бог Отец ще положи всички народи в нозете на Своя Единороден Син. Външният белег на това ще бъде следния: Божия Закон ще управлява народите по земята.
Ние вярваме, че всяка една от трите институции: Семейство, Църква и Държава, както и всяка друга власт е длъжна да се покори на Божия Свещен Закон.
Ние вярваме, че Премилениалната есхатология, която твърди, че Божият народ от ден на ден ще отслабва повече; че личностен Антихрист ще се възкачи да управлява в настоящето или бъдеше време; че Божият народ е физическият, генетичен Израел; че голямата скръб е предстоящо събитие; че Господ Исус Христос ще се върне лично да управлява за 1000 буквални години, е ерес от най-гнусните създадени от човека, ограбваща славата на Триединния Бог, Неговата премъдрост, знание, сила и святост.
Последна промяна от aktex на 09 яну 2008 21:12, променено общо 1 път.
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Устройство и организация
.........
Презвитерн и Дякони
Целта на служенията на Презвитерите и Дяконите са обяснени в Писанието. Всички кандидати трябва да отговарят на квалификациите на служението както са описани в Писанието /1 Тимотея 3:1-7; Тит 1:5-9; 1 Петрово 5:2-4/. Презвитерите са колективно отговорни да надзирават следното:
* Управление / Грижа (1 Петрово 5:1-2)
* Екипиране /Ефисяни 4:11-12/
* Молитва / Пост /Д.А. 6:4; 13:1-3/
* Поучение и Проповядване /1 Тимотея 5:17/
* Обслужване на клетвата за членство и външните белези на завета /Матея 28:19-20; 1 Коринтяни 11:23-26/
* Обслужване на църковната дисциплина и възстановяване /1 Коринтяни 11:23-26/
Налагане на вето от Събранието
Новият Завет прави разлика между властта на презвитерите от тази на събранието. Презвитерите имат власт за служение, която трябва да се респектира и съблюдава от събранието /Евреи 13:7, 17, 24/. Решенията на презвитерите могат да бъдат оспорвани от вота на събранието и могат да бъдат спрени от две-трети мнозинство от гласуващите.
А: Ръкополагане на Презвитери
При възникване на нужда, номинации за презвитер/и могат да бъдат получавани от събранието. Презвитерите ще обсъдят кандидатурите с най-много гласове. След като кандидата/те бъдат одобрени от презвитерите, в период от три седмици избирателите могат да предивят пред презвитерите всякакви възражения или загриженост към Библейската пригодност на кандидата.
Всички възражения и загрижености ще бъдат разгледани от настоящите Презвитери. Ако се намерят валидни в светлината на Писанието, тогава името на кандидата ще бъде премахнато от обсъжданията. Ако възраженията
или загриженостите се окажат невалидни или недостатъчни в светлината на Писанието, Презвитерите по настояване ще обяснят тяхното решение пред избирателя/те направили възраженията.
Ако, кандидата бъде одобрен в светлината на Писанието, презвитерите ще го ръкоположат като положат ръце и се молят.
Веднъж ръкоположен, презвитера ще служи до живот, освен ако не се откаже или бъде премахнат. При нужда презвитера може за известно време да остави своите задължения без оставяне на служението.
Б. Назначаване на Дякони
При възникване на нужда презвитерите могат да ръкоположат дякони, които да управляват финансите, социалните функции, и благотворителността към църквата под техния взаимен надзор /Д.А. 6:2-4/.


Библейски мироглед

Целият живот трябва да бъде управляван от Словото на Бога. Бог положи пред своите хора две задачи за изпълнение чрез силата на Святият Дух. Културният мандат е предназначен да разпростре господството на Христос из целия свят /Битие 1.28/. Евангелският мандат е предназначен да разпространи спасението на Христос в света /Матея 28:18-20/. Тези два мандата се облягат един на друг за да бъдат изпълнени. Бог разширява своето управление и благословение по земята, когато неговите хора се подчиняват на Закона My и го изпълняват.
Писанието разграничава три отделни и различни една от друга сфери власт, чрез които човек трябва да изпълни тези мандати. Те са:
* Семейството
* Църквата
* Държавните служители
Ограничената власт на всяка от тези сфери идва от Божията върховна власт над всички неща.
Всеки член на нашата църква е призван от Бога да съобразява поведението си и да контролира взаимоотношението си към и в рамките на всяка една от тези сфери според Словото на Бога чрез разбиране и способност. Общността на църквата съществува за взаимно увещание и насърчение на растежа на всички свои членове духовно и физически, към дела на праведност и покорство към Христос във всички неща.
Нашият документ за "мирогледа" представя задължението на презвитерите да прилагат Божието Слово в културата и времето, в което живеем насърчавайки останалите да правят така. Той е на разположение на всеки, който го поиска. Този документ говори за практичното приложение на това, което Писанието поучава. Той представя детайлите на вярното следване на нашия Господ Исус Христос в съвременния свят. Презвитерите ще правят необходимите поправки от време на време когато придобиват зрялост в знание и разбиране.

Десятък

Всеки член на църквата според заповедите и постановленията на Бога Малахия 3:7-12/, трябва да внася 10% /десет процента/ от чистия си месечен лоход след облагане с данъци. Членовете на църквата нямат право да преразпределят своя десятък за каквито и да е случаи без изричното одобрение на църквата. При случай, в който десятък на член се разпределя от него самия без внасянето му в църквата, но с изричното й одобрение за •срайна цел или получател, ще се счита, че даденият член внася своя десятък според изискванията на Бога. При случай. в който десятък на член се газпределя от него самия без внасянето му в църквата и без изричното й одобрение за крайна цел или получател, ще бъде наложена санкция на този член, като бъде лишен от право на гласуване.

Тайнства

Тайнствата според Писанието са Водното кръщение и Господната вечеря. И двете тайнства могат да бъдат обслужвани само от презвитерите в църква. Водното кръщение се обслужва веднъж в живота на човек при приемане на новоповярвал член, ако този член не е бил предварително кръстен като бебе в Православна църква или Католическа църква.
Господната вечеря се обслужва ежеседмично от презвитерите по време на официалното поклонение на църквата в Господния ден - неделя. И двете тайнства са символи на приемането на човек под условията и санкциите на Божия Завет, служейки като външни белези за спомен на първо място пред Бога и след това на човеците.
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
Nero
Вяра
Вяра
Мнения: 2
Регистриран: 09 яну 2008 20:34
пол: мъж

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Nero »

Ама има ли такава в бг?
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Nero - хи хи хи , да , и такава има .

История: Почти всички членове на " Презвитерианска Реформирана Църква " сме били преди това в Евангелска Педесятна Църква ( ЕПЦ ) Бургас. Преди 3 години , ние младежите излязохме от ЕПЦ - Бургас и основахме " Презвитерианска Реформирана Църква " .

По горе писах вече в какво вярваме :)
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
Nero
Вяра
Вяра
Мнения: 2
Регистриран: 09 яну 2008 20:34
пол: мъж

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Nero »

Мерси за отговора. Аз се интересувам, защото симпатизирам на повечето от класическите реформирани презвитериански доктрини (освен тези за детското кръщение и за функциите на църквата).

/редактирано/

Поздрави.
Последна промяна от Nero на 18 май 2013 00:36, променено общо 2 пъти.
Причина: Извън правилата на раздела
Потребителски аватар
Чими
Проклетник
Проклетник
Мнения: 6516
Регистриран: 14 сеп 2002 23:38
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден
Контакти:

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Чими »

Aktex,
Имам няколко въпроса :)

Епископална и Презвитерианска една и съща църква ли е?
Има ли премилениална епископална църква или е само една?
Презвитерианската църква само "Реформирана" ли е или има и друга, класическа?
След като сте излезли от класическата Петдесятна църква, практикувате ли говорене на езици, както в Петдесятната църква?

Nero,
Съжалявам но изтрих частта от мнението ти с твоя коментар по доктрините, разделът е само за задаване на въпроси и отговори, не за коментари по ученията на дадената църква.
Ако искаш може да отвориш тема по конкретен библейски въпрос в друг раздел.
"И ето името, с което ще се нарича: Господ е наша правда."
Еремия 33:16
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Епископална и Презвитерианска не са една и съща църква.
Какво ще рече дали има църква или само е една ? - не разбрах точно ... но повечето дъркви (от всички християнски деноминации) вярват в премилениалната есхатология
Естествено ,че има и класическа.
Ами да , ти кажа , тъй като повечето членове идват от други църкви - те вече са с "говорене на езици" , но честно да ти кажа, не сме се молили до сега за "говорене на езици" .
По скоро това е присъщо за харизматиците :)
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
Чими
Проклетник
Проклетник
Мнения: 6516
Регистриран: 14 сеп 2002 23:38
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден
Контакти:

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Чими »

Имах предвид има ли премилениална епископална църква и постмилениална епископална църква или е само една.
"И ето името, с което ще се нарича: Господ е наша правда."
Еремия 33:16
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Чими написа:Имах предвид има ли премилениална епископална църква и постмилениална епископална църква или е само една.
Не знам дали има .... :oops:

Но не знам защо ме питаш 2ри път един въпрос... явно си мислиш ,че ние сме епископална ... не знам :oops:
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
Чими
Проклетник
Проклетник
Мнения: 6516
Регистриран: 14 сеп 2002 23:38
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден
Контакти:

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Чими »

Моя грешка, обърках имената :)
"И ето името, с което ще се нарича: Господ е наша правда."
Еремия 33:16
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Е случва се - всеки прави грешки :)
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
Last hour
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 144
Регистриран: 19 мар 2008 10:51
пол: жена

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Last hour »

Aktex, имам 2 въпроса. 1. Презвитерианската църква има ли общо с учението на Жан Калвин? 2. Как гледате на идеите на реконструкционизма? След като изповядвате виждането, че преди връщането на Господа, всички народи ще бъдат положени в Неговата власт, споделяте ли реконструкционистичните възгледи?
Благодаря предварително за отговорите.
Себеправедник с Библия е като луд с картечница.
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Здравей Last hour :)

Мога да кажа за нашата църква , но не мога да обобщавам за всички презвитериански дори за всички реформирани презвитериански църкви.

Да има нещо общо с Калвин, както и с Лутер, както и с Гари Норт.
Как гледаме на идеата за реконструкционизма ? - Ние самите сме реконструкционисти.
Да споделяме това виждане:
Ние вярваме в Посмилениалната есхатология, което означава, че преди личното и величествено завръщане на Господ Исус Христос, Бог Отец ще положи всички народи в нозете на Своя Единороден Син. Външният белег на това ще бъде следния: Божия Закон ще управлява народите по земята.
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Потребителски аватар
Last hour
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 144
Регистриран: 19 мар 2008 10:51
пол: жена

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от Last hour »

Aktex, благодаря за пояснението. За Лутер и Калвин знам горе-долу, но за Гари Нот не знам нищо.
В един друг форум /християнство, дир.бг/някаква дама от презвитерианска църква /аз не знам разликата между презвитерианска църква и реформирана такава/, твърдеше, че Бог мразил много от хората /оставаш с впечатлението, че мрази всички, освен тези като нея/, че Христос бил умрял само за греховете на определени хора, че не трябвало да се благовества на всички хора и др.под. Доколкото ми е известно подобни са ученията на Калвин, но от друга страна Лутер не е твърдял такива неща.
Вашето изповедание какво точно приема от Лутер и какво от Калвин?
Какво точно разбирате под твърдението, че Божият Закон ще управлява народите по земята преди Второто Пришествие? Това, че всички ще се покаят и ще станат християни или нещо друго?
Доколкото разбрах, вие сте излезли от Петдесятната църква, а нейните учения относно последните времена са съвсем други. Как точно стигнахте до такава промяна в разбиранията си?
Себеправедник с Библия е като луд с картечница.
Потребителски аватар
aktex
Себеобуздание
Себеобуздание
Мнения: 176
Регистриран: 06 яну 2008 02:15
пол: жена
характер: необуздан
Местоположение: Бургас / Ню Йорк

Re: Презвитерианска Реформирана Църква

Мнение от aktex »

Възможно тази "дама" да съм била аз :lol:
Но аз не бих използвала думата мрази , а просто хората са съдове , някой са съд за почит, а други съд за непочетна употреба. Тук говорим за термина предопределение. Някои хора вярват, че няма такова, други ,че има частично, трети ,че предопределението е пълно. Аз съм от третите. Вярвам в пълното Божие предопределение. А когато се засегне предопределение, няма начин и да не се засегне темата "Свободна човешка воля". Отново аз вярвам в робството на волята - тоест,че човек няма свободна воля.
Човешката свободна воля. Тази свобода е изгубена при Падението. - както Лутер така и Калвин смятат по този начин.
Лутер и Калвин вярват в пълното Божие предопределение.
Значи това което питаш мога да отговоря с един от отговорите на Гари Норт в книгата му "75 библейски въпроса":
Въпрос 1
--------------------------------------------------------------------------------
Не мразеше ли Бог неродения Исав?
--------------------------------------------------------------------------------
“Макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение не на дела, а на Онзи, който призовава, рече й се: “По-големият ще слугува на по-малкия”; както е писано “Якова възлюбих, а Исава намразих" (Рим. 9:11-13).

Бог предрече на Ревека бъдещето на нейните двама сина. Исав щеше да служи на Яков. Павел е ясен: Бог произнесе тази присъда срещу Исав – по-големия брат, преди двамата сина да бяха родени или да са направили някакво зло.
Текстът означава точно това, което казва, ето защо той затруднява толкова много християни. Те скачат към грешно заключение: “Исав никога нямаше шанс да докаже себе си. И все пак се казва, че Бог го намрази. Това не е справедливо от страна на Бога. Бог е справедлив, така че текстът не може да означава това, което казва. Той трябва да означава нещо друго.”
Павел знаеше, че хората щяха да си кажат точно това, затова веднага задава риторичен въпрос, който има смисъл единствено ако Божията омраза към Исав започна преди Исав да беше направил добро или зло: “И тъй какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!” Тогава Павел продължава да говори за Фараона от книгата Изход по подобен начин (Въпрос 2).
Павел цитира Мал. 1:2-4. В стих 3 четем, че Бог дори осъди всички от Исавовите наследници, Едом: “А Исава намразих и направих горите му да запустеят. . . .”
--------------------------------------------------------------------------------
Вероятен отговор
“Бог всъщност не осъди Исав преди някой от синовете да бъде роден. Той осъди Исав, защото Той предвиди злите дела, които Исав щеше да извърши по-късно. Така че Бог не е несправедлив. Исав пропадна поради собствените си зли дела.”
--------------------------------------------------------------------------------
Моят отговор: Но текстът е ясен. Бог осъди Исав преди да беше сторил нещо зло. Текстът не споменава бъдещите дела на Исав. Въпросът е: всички хора са осъдени автоматично преди да са родени. Това е, което учението за първоначалния грях означава. Исав беше син на бунтовния Адам, точно както и всички нас, и следователно беше по рождение зъл и омразен на Бога, точно както и всички ние, преди да беше сторил нещо морално или неморално. Забележителният факт е не че Бог намрази Исав. Забележителният факт е, че Бог възлюби Яков!
Не каза ли Бог на Ревека, че по-големият ще служи на по-малкия? Можеше ли Исав да е живял добър живот и да промени това обещание? Исак мислеше така и беше готов да даде благословението на Исав (Бит. 27:4). Но Исак сгреши: Бог направи възможно за Яков да получи благословението въпреки действието на непокорство на баща му (Бит. 27:6-29 ).
Беше ли Исав безпомощен? Да. Беше ли неизбежно Яков да получи благословението? Това е, което Бог каза на Ревека (Бит. 25:23 ). Можеше ли тя да разчита на Божието обещание? Абсолютно. Имаше ли Исав шанс да преодолее Божието обещание? Никакъв шанс. Въпрос: Има ли някакъв смисъл думата “шанс” в Божия план?
За допълнително изучаване: Пс. 5:5; 11:5; Рим. 11:7-10; Еф.2:3; Евр. 12:16-17

Какво точно възприемаме в твърдението за посмилениалната есхатология.
Не че всички ще повярват и ще станат християни. А Моралния Закон ,ще се наложи над целия свят. Още по просто: 10те Божии Заповеди ще властват над света.
ЕПЦ - всеки трезво мислищ човек и с малко мозък в главата си , ще разбере какво пастора на ЕПЦ се опитва да пробута. Спомням си една проповед, в която той каза "да не ядем хляб на ленност не се отнася за нас. Ние имаме привилегията да си седим в къщи и да ни се дава наготово. Хората които нямат работа и които са тука тази вечер да знаете, не е нужно да ходите по фирмите да си търсите работа. Те сами ще ви намерят. За Бох няма нищо невъзможно." - На пръв поглед думите са благи и верни , но човек който чете Словото не би се съгласил с това. Кое ме накара да променя разбиранията си? Бог - в това съм напълно сигурна!
Случиха се неща които доведоха до разделянето на ЕПЦ - Бургас на 2 части. И тези неща определено нито бяха случайни (защото нищо случайно няма), нито можеха да се търпят.

Ако имаш други въпроси , ще се радвам да ти отговоря.
А ти самия от коя църква си?
Много зими лета съм те търсил,сега аз открих в един миг че си тук.С твойта кръв съм откупен,виждам мост над смъртта и по него към теб ще вървя!!!
Отговори

Върни се в “Презвитерианска Реформирана Църква”