Марк 8:16-18
16
И те разискваха помежду си, като говореха: Това е защото нямаме хляб.
17
А Иисус, като разбра това, им каза: Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате, и не съзнавате? Още ли е закоравяло сърцето ви?
18
Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли?
Марк 9:10
И те пазеха това слово, като се питаха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите.
Лука 9:46
И между тях се повдигна спор – кой от тях ще бъде по-голям.
Матей 15:16-18
16
А Той каза: И вие ли още не проумявате?
17
Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхожда навън?
18
А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.
Деяния 10:14
А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нещо мръсно или нечисто.