Лука 12:15
И им каза: Внимавайте и се пазете от всякаква алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Матей 16:12
Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебния квас, а от учението на фарисеите и садукеите.
Изход 12:15-19
19
Седем дни да не се намира квас в къщите ви, защото всеки, който яде квасно, онази душа ще се изтреби от обществото на Израил, бил той пришълец, или местен жител.
18
От вечерта на четиринадесетия ден на първия месец до вечерта на двадесет и първия ден от месеца да ядете безквасни хлябове.
17
И така, да пазите празника на безквасните хлябове, защото в същия този ден изведох войнствата ви от египетската земя. Затова ще ви бъде вечна наредба да пазите този ден във всичките си поколения.
16
На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден -- свято събрание. Никаква работа да не се върши в тях освен онова, което е нужно за ядене на всекиго; само това може да вършите.
15
Седем дни да ядете безквасен хляб. Още на първия ден да махнете кваса от къщите си, защото всеки, който яде квасно от първия ден до седмия ден, тази душа ще се изтреби от Израил.
Левит 2:11
Никакъв хлебен принос, който принасяте на ГОСПОДА, да не се прави с квас, защото нито квас, нито мед не бива да изгаряте в жертва на ГОСПОДА.
Марк 8:15
И Той им заръча, като каза: Внимавайте! Пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод.
Лука 12:1
Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че едни други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко се пазете от фарисейския квас, който е лицемерие.
1 Коринтяни 5:6-8
6
Вашата хвалба не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
7
Затова изметете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като вие сте безквасни. Защото и нашата Пасха, Христос, беше заклан (за нас).
8
Затова нека празнуваме не със стар квас, нито с квас от злоба и злина, а с безквасни хлябове от искреност и истина.
Галатяни 5:9
Малко квас заквасва цялото тесто.
2 Тимотей 2:16
Но избягвай нечистите празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в безбожието
2 Тимотей 2:17
и тяхното слово ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет,