Матей 13:11
А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
Марк 8:29
Тогава ги попита: А вие какво казвате, кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос.
Лука 9:20
Тогава им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз? Петър в отговор каза: Божият Христос.