Битие 31:1
А Яков чу думите на синовете на Лаван, които говореха: Яков отне целия имот на баща ни, и от бащиния ни имот придоби цялото това богатство!
Битие 31:16
Защото цялото богатство, което Бог отне от баща ни, е наше и на нашите деца. Затова направи сега, каквото Бог ти е казал.
Естир 8:1
В същия ден цар Асуир даде на царица Естир дома на Аман, притеснителя на юдеите. И Мардохей дойде пред царя, защото Естир му беше открила какъв й е той.
Естир 8:2
И царят извади пръстена си, който беше взел от Аман, и го даде на Мардохей. А Естир постави Мардохей над дома на Аман.
Псалми 50:10
защото мои са всички горски животни и добитъкът по хиляди хълмове.
Притчи 13:22
Добрият оставя наследство на синове и внуци, а богатството на грешния се запазва за праведния.
Матей 20:15
Не ми ли е позволено да сторя със своето, каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?