Битие 11:24-29
28
И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя.
29
И Аврам и Нахор си взеха жени; името на жената на Аврам беше Сарая, а името на жената на Нахор беше Мелха, дъщеря на Аран, баща на Мелха, баща и на Есха.
27
Ето родословието на Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран. А Аран роди Лот.
26
Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран.
25
А откакто роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.
24
Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара.
Битие 11:31-29
Битие 17:7
И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след теб през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб.
Битие 22:20-24
24
И наложницата му, на име Ревма, роди Тевек, Гаам, Тахас и Мааха.
22
Кесед, Азав, Фалдес, Едлаф и Ватуил.
23
А Ватуил роди Ревека. Тези осем сина роди Мелха на Нахор, брата на Авраам.
21
първородния му Уз, брат му Вуз, Камуил, бащата на Арам,
20
А след тези събития съобщиха на Авраам, като казаха: Ето, и Мелха роди синове на брат ти Нахор:
Битие 24:3
и ще те закълна в ГОСПОДА, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея;
Битие 24:4
а да отидеш в отечеството ми, при рода ми, и оттам да вземеш жена за сина ми Исаак!
Изход 3:6
Каза още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
Исус Навиев 24:2
И Иисус каза на целия народ: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: В древността бащите ви, Тара, бащата на Авраам и бащата на Нахор, живееха оттатък реката Ефрат и служеха на други богове.
Битие 16:5
Тогава Сарая каза на Аврам: Поради теб ми е тази обида! Дадох слугинята си в твоите обятия, а като видя, че забременя, аз станах презряна в очите й. ГОСПОД нека съди между мен и теб!
Битие 14:22
Но Аврам каза на содомския цар: Аз вдигнах ръката си пред ГОСПОДА, Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята,
Битие 21:23
И сега, закълни ми се тук в Бога, че няма да постъпваш невярно нито с мен, нито с рода ми, нито с потомството ми; а според благостта, която съм показал към теб, ще показваш и ти към мен и към земята, в която пребиваваш като чужденец.
Битие 21:24
И Авраам каза: Заклевам се.
Битие 24:3
и ще те закълна в ГОСПОДА, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея;
Битие 26:28-31
30
Тогава Исаак им даде угощение и те ядоха и пиха.
31
На сутринта станаха рано и се заклеха един на друг. После Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир.
29
че няма да ни сториш зло, както и ние не се допряхме до теб и както само добро ти правихме и те изпратихме с мир. Сега виждаме, че ти си благословен от ГОСПОДА.
28
А те казаха: Видяхме явно, че ГОСПОД е с теб, и си казахме: Нека се положи клетва между нас, между нас и теб, и нека направим договор с теб,
Битие 31:42
Ако не беше с мен Бог на бащите ми, Бог на Авраам, Страхът на Исаак, ти със сигурност би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и труда на ръцете ми и те изобличи нощес.
Второзаконие 6:13
Да се боиш от ГОСПОДА, своя Бог, и да Му служиш, и в Неговото Име да се кълнеш.