Исус Навиев 24:27
И Иисус каза на целия народ: Ето, този камък ще бъде за свидетел против нас, защото той чу всичките думи на ГОСПОДА, които Той ни говори; затова той ще бъде свидетел против вас, за да не се отречете от вашия Бог.
Битие 31:23
И той взе със себе си братята си и го гони седем дни, и го стигна на планината Галаад.
Второзаконие 2:36
От Ароир, който е на брега на реката Арнон, и от града, който е в долината, чак до Галаад нямаше град, който да ни се съпротиви; ГОСПОД, нашият Бог, предаде всички пред нас.
Второзаконие 3:16
А на рувимците и на гадците дадох от Галаад до реката Арнон, до средата на реката за граница и до реката Явок, границата на синовете на Амон,
Исус Навиев 13:8
Рувимците и гадците с другата му половина получиха наследството си, което Мойсей им даде оттатък Йордан на изток, както ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей им даде:
Исус Навиев 13:9
от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина Медева до Девон;