Битие 31:32
У когото намериш боговете си, той да не остане жив. Пред братята ни прегледай какво твое има у мен и си го вземи. Защото Яков не знаеше, че Рахил ги беше откраднала.
Исус Навиев 7:23
И ги взеха отсред шатрата и ги донесоха при Иисус и при всичките израилеви синове; и те ги положиха пред ГОСПОДА.
1 Царе 12:3
Ето ме, свидетелствайте против мен пред ГОСПОДА и пред помазаника Му: На кого съм взел говедото или на кого съм взел магарето, или кого съм онеправдал, кого съм притеснил или от ръката на кого съм взел подкуп, за да заслепя очите си с него? Ще ви го върна!
1 Царе 12:4
А те казаха: Не си ни онеправдал, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого.
Матей 18:16
Но ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяко нещо.
1 Коринтяни 6:4
Ако имате да се съдите за житейски работи, поставяте ли за съдии онези, които от църквата се считат за нищо?
1 Коринтяни 6:5
Казвам това, за да ви накарам да се засрамите. Няма ли между вас нито един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си,
1 Солунци 2:10
Вие сте свидетели, и Бог също, как свято, праведно и безукорно се държахме към вас, вярващите,
Евреи 13:18
Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре.
1 Петрово 2:12
да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението.
1 Петрово 3:16
като имате чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват като злосторници, да се посрамят онези, които клеветят доброто ви поведение в Христос.