Битие 31:19
А Лаван беше отишъл да стриже овцете си и Рахил открадна домашните идоли на баща си.
Изход 12:12
И в онази нощ Аз ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, от човек до животно; и ще извърша съд против всичките египетски богове. Аз съм ГОСПОД.
Числа 33:4
когато египтяните погребваха онези, които ГОСПОД беше поразил помежду им, всичките първородни. А и над боговете им ГОСПОД беше извършил съд.
Съдии 6:31
А Йоас каза на всички, които стояха срещу него: Вие ли ще защитите Ваал? Или вие ли ще го избавите? Който го защити, да бъде умъртвен до сутринта. Ако е бог, нека сам се защити, след като Гедеон е съборил олтара му.
Съдии 18:24
А той каза: Взели сте ми боговете, които си направих, и свещеника и сте тръгнали. И какво повече ми остава? И как ми казвате: Какво ти е?
1 Царе 5:2-6
6
Но ръката на ГОСПОДА натежа над азотяните, и Той ги съсипа, и ги порази с хемороиди — и Азот, и областта му.
5
Затова и жреците на Дагон, и всички, които влизат в дома на Дагон, не стъпват на прага на Дагон в Азот и до днес.
4
И когато станаха рано на следващата сутрин, ето, Дагон пак беше паднал по лице на земята пред ГОСПОДНИЯ ковчег. Главата на Дагон и двете длани на ръцете му бяха отсечени върху прага; само трупът на Дагон беше останал от него.
3
И когато азотяните станаха рано на следващата сутрин, ето, Дагон беше паднал по лице на земята пред ГОСПОДНИЯ ковчег. И те взеха Дагон и го поставиха отново на мястото му.
2
И филистимците взеха Божия ковчег и го занесоха в дома на Дагон, и го поставиха до Дагон.
2 Царе 5:21
И те оставиха идолите си там и Давид и мъжете му ги взеха.
Исая 37:19
и хвърлиха в огъня боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни, и те ги унищожиха.
Исая 46:1
Прегъна се Вил, приведе се Нево; образите им са натоварени на животни и на добитък; товарът ви е натоварен, бреме за умореното животно.
Исая 46:2
Приведоха се, прегънаха се заедно, не можаха да отърват товара, а самите те отидоха в плен.
Еремия 10:11
Така им кажете: Боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод това небе.
Еремия 43:12
И Аз ще запаля огън в капищата на египетските богове и той ще ги изгори и ще ги отведе в плен. И ще се облече с египетската земя, както овчар облича дрехата си, и ще излезе оттам с мир.