Битие 31:36
Тогава Яков се разсърди и се скара с Лаван. Яков проговори и каза на Лаван: Какво е престъплението ми? Какъв е грехът ми, че си се втурнал след мен толкова разпалено?
Битие 3:13
И ГОСПОД Бог каза на жената: Какво е това, което си сторила? А жената каза: Змията ме подмами и ядох.
Битие 4:10
И Бог каза: Какво си направил? Гласът на кръвта на брат ти вика към Мен от земята.
Битие 12:18
Тогава фараонът повика Аврам и каза: Какво е това, което ми стори ти? Защо не ми каза, че ти е жена?
Битие 20:9
Тогава Авимелех повика Авраам и му каза: Какво ни направи ти? Какво ти съгреших, че си навлякъл на мен и на царството ми такъв голям грях? Направил си ми неща, които не трябва да се правят!
Битие 20:10
И Авимелех каза още на Авраам: Какво си имал на ум, че стори това нещо?
Битие 26:10
И Авимелех каза: Какво е това, което си ни сторил? Лесно можеше някой от народа да лежи с жена ти, и ти щеше да ни навлечеш грях!
Исус Навиев 7:19
И Иисус каза на Ахан: Сине мой, моля те, отдай слава на ГОСПОДА, Израилевия Бог, и Му се изповядай; и ми кажи сега какво си сторил, не скривай от мен.
1 Царе 14:43
Тогава Саул каза на Йонатан: Кажи ми какво си сторил! И Йонатан му отговори и каза: Вкусих само малко мед с края на тоягата, която беше в ръката ми, и ето, трябва да умра!
1 Царе 17:29
А Давид каза: Какво съм направил сега? Това не си ли заслужава?
Йоан 18:35
Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мен. Какво си направил?
Битие 31:16
Защото цялото богатство, което Бог отне от баща ни, е наше и на нашите деца. Затова направи сега, каквото Бог ти е казал.
Битие 2:24
Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.
Битие 34:29
И откараха в плен всичките им деца и жени и разграбиха всичко, което имаше в къщите.
1 Царе 30:2
и бяха отвели в плен жените и всички, които бяха там, от малък до голям. Не бяха убили никого, но ги бяха откарали и си бяха отишли по пътя.