Битие 28:5
Така Исаак изпрати Яков и той отиде в Падан-Арам при Лаван, сина на арамееца Ватуил и брата на Ревека, майката на Яков и Исав.
Второзаконие 26:5
И ти да отговориш и да кажеш пред ГОСПОДА, своя Бог: Баща ми беше скитащ арамеец и слезе в Египет, и живя там с малко хора, но там стана голям, силен и многоброен народ.
Осия 12:12
А Яков побягна в полето на Арам, Израил работи за жена и за жена пази овце.
Битие 31:10
И във времето, когато зачеваше стадото, повдигнах очи и видях насън, че ето, козлите, които се качваха на стадото, бяха шарени, петнисти и сиви.
Битие 31:29
Ръката ми е силна да ви стори зло, но Бог на баща ви ми говори през нощта и каза: Внимавай да не кажеш на Яков ни зло, ни добро.
Битие 20:3
Но Бог дойде при Авимелех насън през нощта и му каза: Ето, ти умираш поради жената, която си взел, защото тя си има мъж.
Битие 40:5
И виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, и двамата сънуваха сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува сънят му.
Битие 41:1
Когато изминаха две години, фараонът сънува: ето, стоеше при реката.
Числа 12:6
И каза: Слушайте сега думите Ми! Ако има пророк между вас, Аз, ГОСПОД, ще му стана познат чрез видение, насън ще му говоря.
Числа 22:20
И Бог дойде при Валаам през нощта и му каза: Щом са дошли мъжете да те повикат, стани и иди с тях; но само онова, което ти кажа, него да направиш.
Числа 22:26
После Ангелът ГОСПОДЕН отиде още напред и застана на едно тясно място, където нямаше път да се отбие нито надясно, нито наляво.
3 Царе 3:5
В Гаваон ГОСПОД се яви на Соломон в сън през нощта и Бог каза: Искай какво да ти дам!
Йов 33:15-17
16
тогава Той отваря на хората ушите и запечатва в тях поука,
17
за да отвърне човека от делата му, да изтръгне от човека гордостта,
15
в сън, в нощно видение, когато дълбок сън хората напада, когато дремят на леглата си,
Йов 33:25-17
Матей 1:20
Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.
Матей 2:12
А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна.
Матей 27:19
При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Нямай нищо с този Праведник, защото днес много пострадах насън поради Него.
Битие 31:42
Ако не беше с мен Бог на бащите ми, Бог на Авраам, Страхът на Исаак, ти със сигурност би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и труда на ръцете ми и те изобличи нощес.
Битие 24:50
А Лаван и Ватуил в отговор казаха: От ГОСПОДА стана това; ние не можем да ти кажем нито зло, нито добро.
Числа 24:13
Ако Валак би ми дал и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да престъпя ГОСПОДНАТА заповед и да направя добро или зло от себе си, а онова, което ГОСПОД говори, него ще говоря?
2 Царе 13:22
А Авесалом не говори на Амнон нито добро, нито зло; защото Авесалом мразеше Амнон, понеже беше насилил сестра му Тамар.
Псалми 105:14
Той не остави никого да ги угнетява и съди царе заради тях.
Псалми 105:15
И каза: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци!
Исая 37:29
Понеже буйството ти против Мен и надменността ти стигнаха до ушите Ми, затова ще сложа куката Си в ноздрите ти и юздата Си в устните ти и ще те върна по пътя, по който си дошъл.