Битие 31:1
А Яков чу думите на синовете на Лаван, които говореха: Яков отне целия имот на баща ни, и от бащиния ни имот придоби цялото това богатство!
Битие 31:9
Така Бог отне добитъка от баща ви и го даде на мен.
Битие 30:35-43
43
Така човекът забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и магарета.
42
А когато животните бяха по-слаби, не ги слагаше. Така се падаха по-слабите на Лаван, а по-силните на Яков.
41
И когато по-силните животни зачеваха, Яков слагаше пръчките в коритата пред очите на стадото, за да зачеват при пръчките.
40
И Яков отлъчваше агнетата и обръщаше овцете към шарените и към всичките тъмни от стадото на Лаван, а своите стада сложи отделно и не ги сложи с овцете на Лаван.
39
И стадата зачеваха пред пръчките и стадата раждаха шарени, петнисти и пъстри.
38
Тези пръчки, по които беше изрязал белите ивици, сложи пред стадата в коритата, в поилата, където идваха стадата да пият. И зачеваха, когато идваха да пият.
37
Тогава Яков взе зелени пръчки от топола, от леска и от явор и изряза по тях бели ивици, така че да се вижда бялото по пръчките.
36
И постави тридневен път между себе си и Яков, а Яков пасеше останалите от стадата на Лаван.
35
И така, в същия ден отлъчи петнистите и шарени козли, всичките петнисти и пъстри кози, всичките, на които имаше бяло, и всичките черни между овцете, и ги предаде в ръцете на синовете му.
Псалми 45:10
Слушай, дъще, внимавай и приклони ухото си: забрави и народа си, и бащиния си дом.