Битие 31:24
Но през нощта Бог дойде насън при арамееца Лаван и му каза: Внимавай да не кажеш на Яков ни зло, ни добро!
Битие 20:6
И Бог му каза насън: Да, Аз зная, че си направил това с право сърце; и Аз те въздържах да не съгрешиш против Мен, и затова не те оставих да се докоснеш до нея.
Битие 28:12
И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.
Числа 12:6
И каза: Слушайте сега думите Ми! Ако има пророк между вас, Аз, ГОСПОД, ще му стана познат чрез видение, насън ще му говоря.
Второзаконие 13:1
Ако се издигне сред теб пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо,
3 Царе 3:5
В Гаваон ГОСПОД се яви на Соломон в сън през нощта и Бог каза: Искай какво да ти дам!
Битие 30:39
И стадата зачеваха пред пръчките и стадата раждаха шарени, петнисти и пъстри.