Back to Top

"Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 8 Ден 9Ден 10

Притчи глава 9

1
Мъдростта съгради дома си, издяла седемте си стълба,
2
закла което имаше за клане, размеси виното си и сложи трапезата си.
3
Изпрати слугините си и кани от височините на града:
4
Който е прост, нека се отбие тук! И на неразумния казва:
5
Елате, яжте от хляба ми и пийте от виното, което размесих.
6
Оставете невежеството и живейте, и ходете по пътя на разума.
7
Който поучава присмивателя, си докарва позор; и който изобличава безбожния, си лепва петно.
8
Не изобличавай присмивателя, за да не те намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне.
9
Давай съвет на мъдрия и той ще стане още по-мъдър; учй праведния и той ще увеличи знание.
10
Страхът от ГОСПОДА е начало на мъдростта и познаването на Светия е разум.
11
Защото чрез мен ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот.
12
Ако си мъдър, си мъдър за себе си; и ако се присмееш, сам ще си го понесеш.
13
Глупостта е като жена бъбрива — глупава и не знае нищо.
14
И седи при вратата на къщата си, на стол по височините на града;
15
и кани минаващите по пътя, които вървят право в пътеките си:
16
Който е прост, нека се отбие тук. А на неразумния казва:
17
Крадената вода е сладка и хляб, който се яде тайно, е вкусен.
18
Но той не знае, че там са сенките, че поканените й са в дълбините на Шеол.