Back to Top

"ГОСПОД, твоят Бог, ще ти издигне отсред теб, от братята ти пророк като мен — него слушайте."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 30 Ден 31Ден 1

Притчи глава 31

1
Думите на цар Лемуил, наставлението, с което го наставляваше майка му:
2
Какво, сине мой? И какво, сине на утробата ми? И какво, сине на обещанията ми?
3
Не давай силата си на жени, нито пътищата си — на погубителките на царете.
4
Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете — спиртно питие!
5
Да не би да пият и да забравят наредбата, и да изкривят съда на всички угнетени.
6
Давайте спиртно питие на отчаяния и вино — на огорчените по душа.
7
Нека пийне и забрави бедността си, и не помни вече злостраданието си.
8
Отваряй устата си за безгласния, за съда на всички сираци.
9
Отваряй устата си, съди справедливо и защитавай делото на сиромаха и немотния.
10
Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.
11
Сърцето на мъжа й се уповава на нея и той няма да бъде лишен от изобилие.
12
Тя му прави добро, а не зло през всичките дни на живота си.
13
Търси вълна и лен и работи с ръцете си с желание.
14
Тя е като търговските кораби — донася храната си отдалеч.
15
И става, докато е още нощ, и дава храна на дома си и определената работа на слугините си.
16
Оглежда нива и я купува, и от плода на ръцете си сади лозе.
17
Опасва кръста си със сила и укрепва ръцете си,
18
вижда, че добивът й е добър. Светилникът й не угасва и през нощта,
19
протяга ръцете си към вретеното и пръстите й държат хурката.
20
Разтваря ръката си за сиромасите и протяга ръцете си към немотните.
21
Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с топли дрехи.
22
Прави си завивки и облеклото й е висон и пурпур.
23
Мъжът й е познат в портите, когато седи между местните старейшини.
24
Прави тъкани и ги продава и доставя пояси на търговеца.
25
Сила и достолепие са облеклото й и тя се усмихва на идния ден.
26
Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.
27
Наглежда домакинството в дома си и хляб на леност не яде.
28
Синовете й стават и я благославят, мъжът й я хвали и казва:
29
Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички!
30
Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.
31
Дайте й от плода на ръцете й и делата й нека я хвалят в портите!