Back to Top

"А Той им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз? Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 31 Ден 1Ден 2

Притчи глава 1

1
Притчи на Соломон, син на Давид, цар на Израил,
2
за познаване на мъдрост и наставление, за разбиране на думи на разум,
3
за приемане на наставление за благоразумие, правда, съд и правота,
4
за даване на ум на простите, знание и разсъдливост на младежа.
5
Мъдрият нека слуша и ще увеличи знание и разумният ще получи мъдър съвет,
6
за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдрите и техните загадки.
7
Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление.
8
Сине мой, слушай наставлението на баща си и не отхвърляй закона на майка си,
9
защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица за шията ти.
10
Сине мой, ако грешниците те примамват, не се съгласявай.
11
Ако кажат: Ела с нас, нека направим засада за кръв, нека причакаме без причина невинния,
12
нека ги погълнем живи като Шеол и цели, като онези, които слизат в рова;
13
ще намерим всякакви скъпоценни притежания, ще напълним къщите си с плячка;
14
хвърли жребия си сред нас, една кесия ще имаме всички!
15
Сине мой, не ходи с тях в пътя, възпирай крака си от тяхната пътека,
16
защото краката им тичат към зло и бързат да проливат кръв.
17
Защото напразно се простира мрежа пред очите на която и да било птица.
18
Но тези поставят засада против своята си кръв, причакват своите си души.
19
Такива са пътищата на всеки, който ламти за нечестна придобивка — тя отнема живота на своя притежател.
20
Мъдростта вика навън, издига гласа си по площадите,
21
провиква се на най-шумните места, при входовете на портите, в града говори думите си:
22
Докога, пр'ости, ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на присмиванията си, и безумните ще мразят знанието?
23
Обърнете се към моето изобличение! Ето, аз ще излея духа си на вас, ще ви известя словата си.
24
Понеже аз виках, а вие отказахте, простирах ръката си, а никой не обърна внимание,
25
и отхвърлихте всичките ми съвети, и не искахте изобличението ми,
26
то аз също ще се смея на вашето нещастие, ще се присмея, когато дойде вашият ужас,
27
когато дойде вашият ужас като буря и нещастието ви връхлети като вихрушка, когато притеснение и страх дойдат върху вас.
28
Тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря; ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
29
Понеже намразиха знанието и не избраха страха от ГОСПОДА,
30
не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение,
31
затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици.
32
Защото отстъплението на простите ще ги убие и безгрижието на безумните ще ги погуби.
33
Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.