Back to Top

"А Той им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз? Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 342 Ден 343Ден 344

Данаил глава 11

1
А в първата година на мидянина Дарий аз стоях да му бъда насърчение и защита.
2
И сега ще ти съобщя истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще придобие по-голямо богатство от всички; и когато стане силен чрез богатството си, ще надигне всичко против гръцкото царство.
3
И ще се издигне смел цар и ще царува с голяма власт, и ще действа според волята си.
4
А щом той се издигне, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му и не според властта, с която той е владял; защото царството му ще се изкорени и ще бъде за други, а не за тези.
5
И южният цар ще стане силен; и един от първенците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо владичество.
6
И след няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба. Но тя няма да задържи силата на мишцата си; и той няма да устои, нито мишцата му; и тя ще бъде предадена, и онези, които я доведоха, и родителят й, и онзи, който я подкрепяше в онези времена.
7
Но вместо него ще се издигне една издънка от корените й; и той ще дойде против войската и ще влезе в крепостите на северния цар, и ще действа против тях, и ще бъде силен.
8
Също и боговете им заедно с изляните им идоли и скъпоценните им вещи от злато и сребро ще отведе в плен в Египет; и няколко години ще се въздържа от нападения над северния цар.
9
А той ще дойде в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.
10
И синовете му ще се надигнат на война и ще съберат множество от големи войски; то ще дойде с устрем, ще наводни и ще премине, и ще се върне, и ще се надигне чак до крепостта му.
11
И южният цар ще освирепее и ще излезе, и ще се бие с него, със северния цар; а той ще опълчи голямо множество, но множеството ще бъде предадено в ръката му.
12
И когато бъде откарано множеството, сърцето му ще се надигне и той ще повали десетки хиляди, но няма да се укрепи.
13
И северният цар ще се върне и ще опълчи множество, по-голямо от първото, и след време, след години ще дойде с устрем с голяма войска и с много въоръжение.
14
И в онези времена мнозина ще станат против южния цар; и насилници от твоя народ ще се надигнат, за да изпълнят видението, но ще паднат.
15
И северният цар ще дойде и ще издигне насип и ще превземе укрепен град; и силите на южния цар няма да устоят и отбраният му народ няма да има сила да устои.
16
И дошлият против него ще действа по волята си и никой няма да устои пред него; и ще застане в славната земя и в ръцете му ще има изтребление.
17
И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще сключи с него спогодба; и ще му даде най-отбраната дъщеря между жените, за да го съсипе; но това няма да устои и няма да го ползва.
18
И ще обърне лицето си към островите и ще завладее много, но един военначалник ще сложи край на неговия присмех и при това ще върне присмеха му върху него.
19
И ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; и ще се препъне и ще падне, и няма да се намери.
20
И вместо него ще се издигне един, който ще изпрати потисник по най-славната част на царството; но в малко дни ще бъде разбит, и то не чрез гняв и не чрез война.
21
И вместо него ще се издигне един презрян, на когото няма да се даде царско достойнство; но той ще дойде във време на спокойствие и ще завладее царството чрез ласкателство.
22
И помитащите сили ще бъдат пометени и разбити пред него, а също и един княз на завета.
23
И след като се съюзи с него, ще постъпва измамно и ще се изкачи и ще се укрепи с малко народ.
24
Във време на спокойствие ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши, каквото нито бащите му, нито бащите на бащите му са вършили; ще им раздели грабеж и плячка, и имот и ще замисля плановете си против крепостите, но до време.
25
И ще надигне силата си и сърцето си против южния цар с голяма войска. И южният цар ще се опълчи за война с голяма и много силна войска, но няма да устои, защото ще замислят планове против него.
26
И онези, които ядат от ястията му, ще го съсипят; и войската му ще се разпръсне, и мнозина ще паднат убити.
27
А на тези двама царе сърцата ще бъдат предадени на зло и на същата трапеза ще говорят измама; но това няма да успее, защото краят още има да дойде в определеното време.
28
Тогава ще се върне в земята си с голямо богатство; и сърцето му ще бъде против светия завет; и той ще действа и ще се върне в земята си.
29
В определеното време ще се върне и ще дойде на юг; но последният път няма да бъде като първия,
30
защото китимски кораби ще дойдат против него и той ще се обезсърчи и ще се върне; и ще се разяри срещу светия завет и ще действа; и ще се върне и ще се разбере с онези, които са оставили светия завет.
31
И от него ще се надигнат сили, които ще осквернят светилището, крепостта, и ще премахнат постоянната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.
32
И ще подведе към отстъпление чрез ласкателства онези, които безбожно постъпват против завета; но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще действа.
33
И разумните от народа ще поучат мнозина; но ще падат от меч и от пламък, от плен и от грабеж известно време.
34
А когато паднат, ще получат малко помощ; и мнозина ще се присъединят към тях с ласкателства.
35
И някои от разумните ще паднат, за да бъдат изпитани и очистени, и избелени до последното време — защото има още до определеното време.
36
И царят ще действа по волята си, ще се въздигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори нечувано против Бога на боговете; и ще успява, докато се изчерпи гневът — защото определеното ще се изпълни.
37
И няма да зачита Бога на бащите си, нито скъпоценното на жените, нито ще зачита какъвто и да било бог, а ще се възвеличи над всички.
38
И вместо него ще почита бога на крепостите; бог, когото бащите му не са познавали, ще почита със злато и със сребро, и със скъпоценни камъни, и със скъпоценности.
39
И той ще действа срещу най-силните крепости с чужд бог; ще умножи слава на тези, които го признаят, и ще ги постави да владеят над мнозина; и ще разделя земя срещу цена.
40
И във времето на края южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще го връхлети с колесници и конници и много кораби; и ще влезе в земите и ще наводни, и ще премине.
41
И ще влезе в славната земя и мнозина ще паднат; но тези ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и първенците от синовете на Амон.
42
Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да се избави.
43
И ще завладее съкровищата от злато, от сребро и от всички скъпоценности на Египет; и либийците и етиопците ще бъдат в свитата му.
44
Но слухове от изток и от север ще го изплашат и той ще излезе с голяма ярост да унищожи и изтреби напълно мнозина.
45
И ще разпъне шатрите на двореца си между моретата и славния свят хълм; и ще дойде до края си и никой няма да му помогне.

Данаил глава 12

1
И в онова време ще се надигне великият княз Михаил, който се застъпва за синовете на твоя народ; и ще настане време на скръб, каквато никога не е била — откакто съществува народ до онова време. И в онова време твоят народ ще се избави — всеки, който се намери записан в книгата.
2
И много от спящите в пръстта на земята ще се събудят — едните за вечен живот, а другите за позор и вечно презрение.
3
Разумните ще блестят като блясъка на небесната твърд и онези, които обръщат мнозина в правда — като звездите за вечни времена.
4
А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до последното време. Мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава.
5
И аз, Даниил, видях, и ето, двама други стояха — един отсам на брега на реката и един оттатък на брега на реката.
6
И единият каза на мъжа, облечен в лен, който беше над водата на реката: Докога ще се чака за края на тези чудни неща?
7
И чух мъжа, облечен в лен, който беше над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Онзи, който живее вечно, че това ще бъде след време, времена и половин време, и когато свърши разбиването на силата на светия народ, всичко това ще се изпълни.
8
И аз чух, но не разбрах. И казах: Господарю мой, какъв ще бъде краят на това?
9
А той каза: Иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до последното време.
10
Мнозина ще се очистят и избелят и изпитат; а безбожните ще постъпват безбожно и никой от безбожните няма да разбере; но разумните ще разберат.
11
И от времето, когато се премахне постоянната жертва и се постави мерзостта, която докарва запустение, са хиляда двеста и деветдесет дни.
12
Блажен, който изтърпи и достигне до хиляда триста тридесет и петте дни.
13
А ти върви до края; и ще се успокоиш, и ще възкръснеш за дела си в последните дни.

Евреи глава 12

1
Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще,
2
като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.
3
Защото размислете за Този, който издържа такава враждебност против Себе Си от грешниците, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни.
4
Не сте се съпротивили още до кръв в борбата си против греха
5
и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: ?Сине мой, не презирай наказанието на Господа и не отслабвай, когато те изобличава Той,
6
защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема.“
7
Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва?
8
Но ако сте без наказание, в което всички участват, тогава сте незаконородени деца, а не синове.
9
Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и ние сме ги почитали; не трябва ли много повече да се покоряваме на Отца на духовете и да живеем?
10
Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали за добре; а Той – за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.
11
Нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб; но после донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него.
12
Затова ?укрепете немощните ръце и отслабналите колена“
13
и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели.
14
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа,
15
като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;
16
да не би някой да е блудник или безбожник, като Исав, който за едно ястие продаде първородството си,
17
понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той беше отхвърлен, защото не намери място за покаяние, въпреки че го потърси със сълзи.
18
Защото вие не сте пристъпили до осезаема планина и която е пламнала в огън, нито до тъмнина, мрак и буря,
19
нито сте чули звук на тръба и глас на думи – такъв, че онези, които го чуха, се помолиха да не им се говори повече нито дума,
20
защото не можеха да издържат онова, което им се заповядваше: ?Даже животно, ако се допре до планината, да се убие с камъни“,
21
и гледката беше толкова страшна, че Мойсей каза: ?Много съм уплашен и разтреперен“ –
22
а пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди ангели, при празнично събрание
23
и при събранието на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници,
24
при Иисус, Посредника на нов завет, и при поръсената кръв, която говори по-добре от тази на Авел.
25
Внимавайте да не отхвърлите Този, който говори; защото, ако не избегнаха наказанието онези, които отхвърлиха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от Онзи, който предупреждава от небесата,
26
чийто глас разтърси тогава земята! Но сега Той обеща, като каза: ?Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето.“
27
А това ?още веднъж“ означава премахването на онези неща, които могат да се разклатят, тоест направените неща, за да останат тези, които не могат да се разклатят.
28
Затова, понеже приемаме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание;
29
защото и нашият Бог е огън пояждащ.

Евреи глава 13

1
Постоянствайте в братолюбието.
2
Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.
3
Помнете затворените, като че заедно с тях сте затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.
4
Женитбата да бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.
5
Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.“
6
Така че ние смело можем да кажем: ?Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?“
7
Помнете онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот.
8
Иисус Христос е същият вчера, днес и до века.
9
Не се увличайте по разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са имали полза онези, които са се водили по тях.
10
Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат онези, които служат в скинията.
11
Защото телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете, се изгарят вън от стана.
12
Затова и Иисус, за да освети народа чрез Своята Собствена кръв, пострада вън от градската порта.
13
И така, нека и ние излизаме към Него вън от стана, понасяйки Неговия позор.
14
Защото тук ние нямаме постоянен град, а търсим този, който ще дойде.
15
И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, тоест плод на устни, които изповядват Неговото Име.
16
И не забравяйте да вършите добро и да разделяте с другите, защото такива жертви са угодни на Бога.
17
Подчинявайте се на онези, които ви ръководят, и се покорявайте, защото те бдят за вашите души като такива, които ще отговарят; за да правят това с радост, а не с въздишане, защото да го правят с въздишане не е полезно за вас.
18
Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре.
19
А особено ви моля да правите това, за да мога по-скоро да ви бъда върнат.
20
А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет възведе от мъртвите великия Пастир на овцете – нашия Господ Иисус –
21
нека ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Иисус Христос, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.
22
И аз ви умолявам, братя, да приемете с търпение това напътствено слово, защото ви писах накратко.
23
Знайте, че нашият брат Тимотей е пуснат на свобода; и с него, ако дойде скоро, ще ви видя.
24
Поздравете всички, които ви ръководят, и всички светии! Поздравяват ви тези, които са от Италия.
25
Благодат да бъде с всички вас. Амин.