Back to Top

"Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 319 Ден 320Ден 321

Езекил глава 16

1
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2
Сине човешки, направи да познае Ерусалим своите гнусотии.
3
И кажи: Така казва Господ БОГ на ерусалимската дъщеря: Произходът ти и рождението ти е от ханаанската земя; баща ти беше амореец, а майка ти — хетейка.
4
А при раждането ти, в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан и не си била изкъпана във вода, за да се очистиш, и не си била натрита със сол, и не си била повита в пелени.
5
Око не те е пожалило да ти направи някое от тези неща и да се смили над теб, а си била изхвърлена на открито поле, защото са се погнусили от теб в деня, когато си се родила.
6
И минах покрай теб и те видях да се валяш в кръвта си, и ти казах, както беше в кръвта си: Живей! Казах ти, както беше в кръвта си: Живей!
7
Направих те да нараснеш извънредно, като полската трева, и ти порасна и стана голяма, и достигна превъзходна красота. Гърдите ти се образуваха и космите ти растяха, но ти беше гола и непокрита.
8
И минах покрай теб и те видях, и ето, възрастта ти беше възраст за любов. И прострях полата Си върху теб и покрих голотата ти, и ти се заклех, и встъпих в завет с теб, заявява Господ БОГ, и ти стана Моя.
9
И те изкъпах с вода и измих кръвта ти от теб, и те помазах с масло.
10
И те облякох с везани дрехи и те обух с чехли от язовски кожи, и те препасах с висон, и те покрих с коприна.
11
И те украсих с накити, сложих гривни на ръцете ти и огърлица на шията ти.
12
Сложих и халкичка на носа ти и обици на ушите ти, и великолепен венец на главата ти.
13
И ти се украси със злато и сребро и дрехите ти бяха от висон и коприна и везано. Чисто брашно и мед, и масло ядеше и беше превъзходно красива, и достигна до царско положение.
14
И ти се прочу между народите заради красотата си, защото тя стана съвършена чрез Моето величие, което положих върху теб, заявява Господ БОГ.
15
Но ти се упова на красотата си и като се възползва от известността си, блудства и изливаше към всеки минаващ блудството си — негово беше.
16
И взе от дрехите си и си направи пъстри високи места, и блудства на тях, което не трябваше да се случва, нито да става.
17
И взе великолепните си накити от Моето злато и от Моето сребро, което Аз ти бях дал, и си направи мъжки образи, и блудства с тях.
18
И взе везаните си дрехи и ги покри, и Моето масло и Моя тамян сложи пред тях.
19
И Моя хляб, който ти дадох, чистото брашно и маслото, и меда, с които те хранех, и тях сложи пред тях за приятно благоухание. Така стана, заявява Господ БОГ.
20
И взе синовете си и дъщерите си, които Ми роди, и им ги пожертва да бъдат изядени. Малко ли бяха блудствата ти,
21
че закла децата Ми и ги предаде да бъдат преведени през огъня за тях!
22
И във всичките си гнусотии и блудствата си не си спомни дните на младостта си, когато беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23
И след всичките си злини — горко, горко ти, заявява Господ БОГ —
24
си построи блуден балдахин и си направи високо място на всяка улица.
25
На всеки кръстопът си построи високо място и направи красотата си гнусна, и разтвори краката си за всеки минаващ, и умножи блудствата си.
26
И блудства със синовете на Египет, своите съседи с едра плът, и умножи блудствата си, за да Ме разгневяваш.
27
И ето, прострях ръката Си върху теб и ограничих дела ти, и те предадох на волята на онези, които те мразят, филистимските дъщери, които се срамуват от срамния ти път.
28
И ти блудства и със синовете на Асур, защото не се насити; блудства с тях и пак не се насити.
29
И умножи блудствата си до земята на търговците, до Халдея, но и с това не се насити.
30
Колко е слабо сърцето ти, заявява Господ БОГ, като вършиш всички тези неща — дело на безочлива блудница —
31
защото построи блудния си балдахин на всеки кръстопът и направи високите си места на всяка улица, а не беше като блудница, защото презря заплата,
32
а като жена прелюбодейка, която приема чужди вместо своя мъж.
33
На всички блудници дават подаръци, а ти даваш подаръците си на всичките си любовници и ги подкупваш, за да идват при теб отвсякъде и да блудстват с теб.
34
И в блудствата ти с теб стана обратното на другите жени — че не те следваха, за да блудстват с теб, но понеже ти даваш заплата, а на теб не дават заплата, с теб стана обратното.
35
Затова, блуднице, чуй словото ГОСПОДНО!
36
Така казва Господ БОГ: Понеже изля нечистотата си и голотата ти се откри в блудствата ти с любовниците ти, и заради всичките ти гнусни идоли и заради кръвта на децата ти, които им принесе,
37
заради тези неща, ето, Аз ще събера всичките ти любовници, с които се наслаждаваше, и всички, които обичаше, заедно с всички, които мразеше — ще ги събера против теб отвсякъде и ще им открия голотата ти, и ще видят цялата ти голота.
38
И ще те съдя със съда за прелюбодейките и проливащите кръв и ще те предам на кръв с ярост и ревност.
39
И ще те предам в ръката им и те ще съборят блудния ти балдахин, ще сринат високите ти места и ще ти съблекат дрехите ти, и ще вземат великолепните ти накити, и ще те оставят да лежиш гола и непокрита.
40
И ще доведат против теб събрание и ще те убият с камъни, и ще те прободат с мечовете си.
41
И ще изгорят къщите ти с огън и ще извършат присъди над теб пред очите на много жени. И Аз ще направя да престанеш да бъдеш блудница, и заплата няма вече да даваш.
42
И ще уталожа яростта Си против теб и ревността Ми ще се оттегли от Теб, и Аз ще утихна и няма вече да се гневя.
43
Понеже не си спомни за дните на младостта си, а Ме разгневяваше с всичко това, ето, и Аз ще въздам пътя ти върху главата ти, заявява Господ БОГ, и няма да вършиш тези срамни неща над всичките си гнусотии!
44
Ето, всеки, който използва поговорки, ще употреби тази поговорка против теб и ще каже: Каквато майката, такава и дъщерята.
45
Ти си дъщеря на майка си, която отхвърли мъжа си и децата си; ти си сестра на сестрите си, които отхвърлиха мъжете си и децата си. Майка ви беше хетейка, а баща ви — амореец.
46
По-голямата ти сестра е Самария, тя и дъщерите й, които живеят от лявата ти страна; а по-малката ти сестра, която живее от дясната ти страна, е Содом и дъщерите й.
47
Но ти не хЄди по техните пътища и не вшрши много малко от техните мерзости, а надмина покварата им във всичките си пътища.
48
Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — сестра ти Содом, тя и дъщерите й не извършиха това, което извършихте ти и дъщерите ти!
49
Ето, това беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й: гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие, а ръката на сиромаха и бедния не подкрепяше.
50
Възгордяха се и вършиха гнусотии пред Мен и Аз ги отмахнах, когато видях.
51
И Самария не е извършила и половината от твоите грехове, а ти умножи гнусотиите си повече от тях и оправда сестрите си с всичките гнусотии, които извърши.
52
И ти също понеси позора си, ти която осъждаше сестрите си! Поради греховете ти, които извърши, по-гнусни от техните, те са по-праведни от теб. И ти също се засрамй и понеси позора си, защото оправда сестрите си.
53
И Аз ще върна пленниците им, пленниците на Содом и на дъщерите й и пленниците на Самария и на дъщерите й, и пленниците на твоя плен сред тях,
54
за да носиш позора си и да се срамуваш за всичко, което извърши, като им стана утеха.
55
И сестрите ти, Содом и дъщерите й, ще се върнат в предишното си състояние и Самария и дъщерите й ще се върнат в предишното си състояние, и ти и дъщерите ти ще се върнете в предишното си състояние.
56
Не беше ли името на сестра ти Содом слух в устата ти в дните на гордостта ти,
57
преди да се открие злината ти, както във времето на присмеха на дъщерите на Арам и всички около тях, дъщерите на филистимците, които те презираха отвред.
58
Ти понесе срамните си дела и гнусотиите си, заявява ГОСПОД.
59
Защото така казва Господ БОГ: Аз ще ти направя, както ти направи, като презря клетвата и наруши завета.
60
Но Аз ще си спомня Своя завет с теб в дните на младостта ти и ще утвърдя за теб вечен завет.
61
Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш, когато приемеш сестрите си, по-големите от теб и по-малките от теб; и ще ти ги дам за дъщери, но не според твоя завет.
62
И Аз ще утвърдя завета Си с теб и ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД —
63
за да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си извършила, заявява Господ БОГ.

Галатяни глава 5

1
И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
2
Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва.
3
Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.
4
Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта.
5
Защото ние чрез Духа очакваме изпълнението на надеждата за правдата чрез вяра.
6
Понеже в Христос Иисус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта.
7
Вие вървяхте добре; кой ви попречи, че да не бъдете послушни на истината?
8
Това убеждение не е от Онзи, който ви призовава.
9
Малко квас заквасва цялото тесто.
10
Аз ви имам доверие в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своята присъда, който и да бил той.
11
И аз, братя, ако продължавах да проповядвам обрязване, защо да бъда гонен? Защото тогава спънката на кръста би се махнала.
12
Дано се отсечеха онези, които ви разколебават!
13
Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.
14
Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“
15
Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изядете.
16
И така, казвам: ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти.
17
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате.
18
Но ако се водите от Духа, не сте под закон.
19
А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,
20
идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
21
зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
22
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,
23
кротост, себеобуздание; против такива няма закон.
24
А които са Иисус Христови, са разпънали плътта заедно със страстите и пожеланията й.
25
Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.
26
Да не ставаме тщеславни, да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг.

Галатяни глава 6

1
Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух. Но казвам: пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен.
2
Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.
3
Защото, ако някой мисли себе си за нещо, а не е нищо, той мами себе си.
4
Но нека всеки изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
5
защото всеки ще носи своя си товар.
6
А този, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага онзи, който го учи.
7
Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне.
8
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9
Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.
10
И така, като имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече – на своите по вяра.
11
Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
12
Онези, които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за Христовия кръст.
13
Защото и самите тези, които са обрязани, не пазят закона, а желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашата плът.
14
А далеч от мен да се хваля с друго освен с кръста на нашия Господ Иисус Христос, чрез който светът за мен е разпънат, и аз – за света.
15
Защото в Христос Иисус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
16
И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
17
Отсега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на (Господ) Иисус.
18
Братя, благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. Амин.