Back to Top

"А Той им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз? Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 225 Ден 226Ден 227

Псалми глава 50

1
(По слав. 49) Псалм на Асаф. ГОСПОД Бог Всемогъщ е говорил и призовал земята от изгряването на слънцето до залязването му.
2
От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
3
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; пред Него — огън пояждащ и около Него — силна буря.
4
Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди народа Си:
5
Съберете при Мен светиите Ми, които направиха с Мен завет чрез жертва.
6
И небесата известяват правдата Му, защото Бог, Той е съдия. (Села.)
7
Слушай, народе Мой, и ще говоря, Израилю, и ще свидетелствам против теб: Бог, твоят Бог съм Аз.
8
Не за жертвите ти те укорявам, и всеизгарянията ти са постоянно пред Мен.
9
Няма да взема юнец от дома ти, нито козли от стадата ти,
10
защото мои са всички горски животни и добитъкът по хиляди хълмове.
11
Познавам всичките планински птици и известни са Ми полските животни.
12
Ако огладнеех, не бих казал на теб, защото Мой е светът и всичко, което го изпълва.
13
Ще ям ли Аз месо на бикове и ще пия ли кръв на козли?
14
Принеси на Бога жертва на благодарност и изпълни обещанията си пред Всевишния.
15
И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.
16
А на безбожния казва Бог: Какво право имаш ти да говориш за Моите наредби и да вземаш в устата си Моя завет?
17
Защото ти мразиш наставление и хвърляш зад себе си Моите думи.
18
Когато видиш крадец, тичаш заедно с него и имаш дял с прелюбодейците.
19
Предаваш устата си на зло и езикът ти сплита коварство.
20
Седиш и говориш против брат си, клеветиш сина на майка си.
21
Ти направи това, а Аз премълчах, и ти помисли, че Аз съм съвсем като теб. Но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.
22
Да! Помислете за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам и да няма кой да ви избави.
23
Всеки, който принася жертва на благодарност, Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа Божието спасение.

Псалми глава 51

1
(По слав. 50) За първия певец. Псалм на Давид, когато пророк Натан отиде при него, след като той беше влязъл при Витсавее. Смили се над мен, Боже, според милостта Си; според величието на милосърдието Си изличи престъпленията ми!
2
Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми!
3
Защото аз признавам престъпленията си и грехът ми е винаги пред мен.
4
На Теб, само на Теб съгреших, и извърших това, което е зло в очите Ти — за да бъдеш оправдан, когато говориш, и безукорен, когато съдиш.
5
Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми.
6
Ето, Ти желаеш истина вътре в човека, и в тайното на сърцето ми ще ме научиш на мъдрост.
7
Очисти ме с исоп, и ще бъда чист; измий ме, и ще бъда по-бял от сняг!
8
Дай ми да чуя радост и веселие, за да ликуват костите, които си строшил.
9
Скрий лицето Си от греховете ми и изличи всичките ми беззакония!
10
Сътвори ми чисто сърце, Боже, и непоклатим дух обновявай вътре в мен!
11
Не ме отхвърляй от лицето Си и не отнемай Светия Си Дух от мен!
12
Върни ми радостта на спасението Си и ме поддържай с дух свободен.
13
Тогава ще науча отстъпници на Твоите пътища и грешници към Теб ще се обърнат.
14
Избави ме от вината за кръвта, о, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми с радост ще пее за Твоята правда.
15
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще разгласят Твоята възхвала.
16
Защото не желаеш жертва, иначе бих принесъл; всеизгаряне не Ти е угодно.
17
Жертви, благоугодни на Бога, са дух съкрушен; съкрушено и разкаяно сърце, Боже, Ти няма да презреш.
18
Стори добро на Сион според благоволението Си, съгради стените на Ерусалим!
19
Тогава ще се наслаждаваш в жертви на правда, във всеизгаряния и приноси; тогава ще принасят юнци на олтара Ти.

Псалми глава 52

1
(По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно.
2
Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.
3
Обичаш злото повече от доброто и лъжа — повече отколкото да говориш правда. (Села.)
4
Обичаш всички унищожителни думи. Измамен език!
5
И Бог ще те съкруши навеки, ще те сграбчи и ще те изтръгне от шатрата ти, и ще те изкорени от земята на живите. (Села.)
6
А праведните ще видят и ще се убоят, и ще му се присмеят:
7
Ето човека, който не направи Бога свое прибежище, а се уповаваше на многото си богатства и се утвърждаваше в лукавството си.
8
А аз съм като зелена маслина в Божия дом, уповавам се на Божията милост за вечни векове.
9
Ще Те прославям до века, защото си направил така; и ще се надявам на Името Ти — защото е добро — пред Твоите светии.

Псалми глава 53

1
(По слав. 52) За първия певец. По Махалат. Маскил на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог! Поквариха се и извършиха отвратително беззаконие; няма никой, който да върши добро.
2
Бог погледна от небето над човешките синове, за да види има ли някой да е разумен и да търси Бога.
3
Всички се отклониха, заедно се поквариха; няма никой, който да върши добро, няма ни един.
4
Нямат ли разум тези, които вършат грях, които изпояждат народа Ми, като че хляб ядат, и не призовават Бога?
5
Тогава ги нападна голям ужас, без да има ужас; защото Бог разпръсна костите на онзи, който разполага стан против теб; ти си ги посрамил, защото Бог ги е отхвърлил.
6
О, дано да дойде спасението на Израил от Сион! Когато Бог върне народа Си от плен, ще ликува Яков, ще се развесели Израил.

Псалми глава 54

1
(По слав. 53) За първия певец. На струнни инструменти. Маскил на Давид, когато зифците дойдоха и казаха на Саул: Не се ли крие Давид между нас? Боже, спаси ме чрез Името Си и съди ме чрез силата Си!
2
Чуй молитвата ми, Боже, дай ухо на думите на устата ми!
3
Защото чужденци се надигнаха против мен и насилници потърсиха душата ми; не поставиха Бога пред себе си. (Села.)
4
Ето, Бог е мой помощник; Господ е с онези, които подкрепят душата ми.
5
Той ще обърне злото върху враговете ми; изтребй ги с истината Си!
6
Доброволно ще Ти принеса жертва; ще възхвалявам Името Ти, ГОСПОДИ, защото е благо,
7
защото Той ме избави от всяка беда и окото ми видя наказанието на враговете ми.

Псалми глава 55

1
(По слав. 54) За първия певец. На струнни инструменти. Маскил на Давид. Дай ухо на молитвата ми, Боже, и не се крий от молбата ми!
2
Чуй ме и отговори ми! Лутам се в тъгата си и стена
3
от гласа на врага, от притеснението на безбожния; защото хвърлят върху мене грях и в гняв враждуват против мен.
4
Сърцето ми тъжи във мен, нападнаха ме ужасите на смъртта.
5
Страх и трепет ме връхлетяха и ужас ме покри.
6
И казах: Да бих имал криле като гълъб! Щях да отлетя, да си почина.
7
Ето, щях да избягам далеч, щях да живея в пустинята. (Села.)
8
Щях да ускоря бягството си от вихъра и от бурята.
9
Унищожи, Господи, и раздели езика им, защото в града видях насилие и свада.
10
Ден и нощ те го обикалят по стените му и грях и зло има сред него.
11
Лукавство има сред него, гнет и измама не се отдалечават от улиците му.
12
Понеже не враг ми се присмива — тогава бих го понесъл — нито мразещият ме се е възвеличил против мен — тогава бих се скрил от него —
13
а си ти, човек равен на мен, мой другар и мой близък приятел.
14
Заедно разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом.
15
Нека дойде ненадейно смърт върху тях, нека слязат живи в Шеол, защото злини са в жилищата им и между тях.
16
А аз, аз ще извикам към Бога и ГОСПОД ще ме спаси.
17
Вечер и сутрин, и по обед ще се оплаквам и ще стена и Той ще чуе моя глас.
18
Ще избави в мир душата ми от боя против мен; защото мнозина се бият с мен.
19
Бог, който живее преди вековете, ще чуе и ще ги покори, (Села.) понеже нямат промяна, и не се боят от Бога.
20
Той протяга ръце против онези, които бяха в мир с него; нарушил е завета си.
21
Устата му са по-гладки от масло, но в сърцето му има война; думите му са по-меки от маслинено масло, но са голи мечове.
22
Възложи товара си на ГОСПОДА и Той ще те подпре; не ще допусне до века да се поклати праведният.
23
Но Ти, Боже, ще ги свалиш долу в рова на погибелта; мъже кръвници и измамни няма да стигнат и до половината на дните си. Но аз на Теб ще се уповавам.

Лука глава 5

1
А веднъж Той стоеше при Генисаретското езеро, когато множеството Го притискаше, за да слуша Божието слово.
2
И видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си.
3
И като влезе в един от корабите, който беше на Симон, го помоли да го отдалечи малко от сушата; и седна и поучаваше множествата от кораба.
4
А когато престана да говори, каза на Симон: Оттегли към дълбокото и хвърлете мрежите за лов.
5
А Симон в отговор каза: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежите.
6
И когато направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха.
7
И те извикаха съдружниците си от другия кораб да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двата кораба толкова много, че щяха да потънат.
8
А Симон Петър, като видя това, падна пред коленете на Иисус и каза: Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек.
9
Понеже и той, и всички, които бяха с него, бяха смаяни от улова на рибите, които хванаха,
10
а така също и Яков и Йоан, синовете на Зеведей, които бяха съдружници на Симон. А Иисус каза на Симон: Не се бой. Отсега нататък хора ще ловиш.
11
И като изтеглиха корабите на сушата, оставиха всичко и Го последваха.
12
И когато беше в един от градовете, ето, един човек, болен целият от проказа, като видя Иисус, падна на лицето си и Му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
13
А Той простря ръка и се допря до него, и каза: Искам, бъди очистен. И веднага проказата го остави.
14
И Той му заръча да не казва на никого за това: Но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си, както е заповядал Мойсей.
15
Но вестта за Него се разнасяше още повече и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.
16
А Той се оттегляше в пустините и се молеше.
17
И през един от тези дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим. И сила от Господа беше с Него, за да изцелява.
18
И ето, едни мъже донесоха на постелка един човек, който беше парализиран, и се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред Него.
19
Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре заради множеството, се качиха на покрива и през керемидите го спуснаха с постелката на средата пред Иисус.
20
А Той, като видя вярата им, каза: Човече, прощават ти се греховете.
21
Тогава книжниците и фарисеите започнаха да се питат, като казваха: Кой е Този, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог?
22
Но когато Иисус разбра мислите им, им каза в отговор: Какво размишлявате в сърцата си?
23
Кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете!; или: Стани и ходи!
24
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове – каза на паралитика: Казвам ти: стани, вдигни постелката си и си иди у дома.
25
И веднага той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и си отиде у дома, като славеше Бога.
26
И те всички се смаяха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме пречудни неща.
27
След това Иисус излезе и видя един бирник на име Леви, че седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме.
28
Той остави всичко, стана и Го последва.
29
После Леви направи за Него голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях.
30
А фарисеите и техните книжници недоволстваха против учениците Му, като казваха: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?
31
Иисус в отговор им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.
32
Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.
33
А те Му казаха: Учениците на Йоан често постят и правят молитви, както и тези на фарисеите, а Твоите ядат и пият.
34
Иисус им каза: Можете ли да накарате сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях?
35
Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях; тогава, през онези дни, ще постят.
36
Каза им още и притча: Никой не отдира кръпка от нова дреха, за да я сложи на стара дреха, защото не само че новата дреха се разкъсва, а и кръпката от новата не прилича на старата.
37
И никой не налива ново вино в стари мехове, защото не само че новото вино ще пръсне меховете и то самото ще изтече, а и меховете ще се изхабят.
38
Но трябва да се налива ново вино в нови мехове и ще се запази и едното, и другото.
39
И никой, след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва: Старото е по-добро.